Skip links
 Rreth Nesh 

Mbështesim të ardhmen e energjisë së ripërtëritshme, inovacionin, dekarbonizimin dhe tranzicionin e energjisë.

Politika e ndikimit

Të ndikojmë në politikat energjetike të Shqipërisë dhe BP Ballkanit Perëndimor.

Ndërtojmë Komunikim

Të ndërtojmë grupe interesi dhe sigurojmë investime të kërkuar.

Ndërkombatarizim

Rrisni profilin e kompanisë suaj në nivel ndërkombëtar

Investime

Investoni në mënyrë të sigurt, bazuar në analiza të thella financiare dhe ligjore.

Çfarë Bëjmë

Mbështesim sektorin energjetik në Shqipëri dhe BP, duke mbështetur investitorët.

Me një ekip konsulentësh, inxhinierësh dhe ekspertësh të energjisë, ne mbështesim anëtarët tanë, kompanitë dhe investitorët e ndryshëm në:

Tregun dhe Rregullatorin Energjitik

Studimet e fizibilitetit të projekteve energjetike

Lobim në institucionet qeverisëse dhe rregullatore

Zhvillimi dhe Menaxhimin e Projekteve Energjitike

Mbështetje të rrjetit shpërndarës dhe transmetues

Krijimi dhe promovimi i eventeve në fushën e energjisë

Sektorët që ne mbështesim

Strategjia jonë është të punojmë ngushtë me qeverinë Shqiptare, agjencitë kombëtare dhe ndërkombëtare të energjisë, industrinë hidrokarbure, palët e interesit në energjinë e ripërtëritshme, kompanitë dhe investitorët, për të rritur qëndrueshme dhe prodhimin energjitik në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor-BP.

Rinovueshme
Hidro Energji
PV Solar
Energjia Erës
Sisteme Hibride
Magazinimi Energjisë

Për të rritur prodhimin e energjisë së rinovueshme në Shqipëri, ne duhet të adresojmë sfidat e kostos më të lartë të energjisë së rinovueshme, barrierat aktuale ndaj investimeve dhe shqetësimet e komunitetit.

 

Hidrokarburet
Prodhimi
Eksplorimi
Zhvillimi
Mjedisi dhe Ndikimi Social

Rrjeti Inteligjent
DSO & TSO
E-mobility
Analiza Tregu
Legjislacioni
Tranzicioni

Ne kemi në dispozicion ekspertë me njohuri dhe përvojë të gjerë për të këshilluar mbi prokurimin, menaxhimin e projekteve, koordinime inxhinierike, vlerësimin e ndikimit social, të sigurisë dhe mjedisit, analizën e transportit dhe planifikimin e rrjeteve të rrjetit elektrik.

AEA Partner i Besuar

Na Kontaktoni

Kërkoni bashkëpunim?

Mos ngurroni të kontaktoni shoqatën tonë përmes postës elektronike, ne do të jemi të shpejtë për t'iu përgjigjur:

contact@aea-al.org

Blv.Zogu 1, Tirana, Albania