Draft-Programi

Draft-Programi

by

Draft-Programi

Ufficio di Tirana

DRAFT PROGRAMI

SEMINAR DHE TAKIME B2B NE BASHKEPUNIM ME ANCE (SHOQATA ITALIANE E NDERTUESVE)

Tiranë, 14 Maj 2015 – Rogner Hotel Tirana

E Enjte 14 Maj (Hotel Rogner Tirana)

Ora 09.00 Seminare mbi programin e mundësive në Shqipëri për sektorin e infrastrukturave /ndërtimeve.

Ndërhyrje të insititucioneve shqiptare dhe fokus mbi projektet që do të realizohen në Shqiperi në shtatëvjecarin e ardhshëm 2014-2020 në fushat:

1. Ndërtim dhe infrastrukturë
2. Energji (prodhim, menaxhim dhe ndërtim)
3. Mjedis (projektim, prodhim, ndërtim, shërbime)

Ora 13.30 Lunch buffet.

Ora 14.30 Takime b2b me kompanitë italiane.

Është parashikuar organizimi i tryezave sektoriale dhe corner me studio ligjore, përfaqesues te institucioneve publike dhe organizmave ndërkombëtarë për thellimin e tematikave të trajtuara gjatë seksionit të paradites.

ora 19.00 Mbyllja e punimeve