AEA News

10
Oct 2012

What is the Hydropower Implementing Agreement (HIA)? The Hydropower Implementing Agreement is a working group of International Energy Agency member countries and others that have a common interest in advancing hydropower worldwide. Countries that are not members of the IEA can also join. The member Governments either participate themselves, or designate another organization in their country to represent them on the Executive Committee (ExCo). What is the HIA Vision? The members of the Executive Committee of the Hydropower Agreement see their Vision as: Through the facilitation of worldwide recognition of hydropower as......

Read More


August 22, 2012

evroenergie SH.P.K.

Shërbime konsulente dhe Nearshore- Outsourcing evroenergie SH.P.K. me seli në Prishtinë, Republika e Kosovës i takon kompanisë së pavarur gjermane energieweit grup me seli në Gjermani, e cila me mëse 250 punëtorë ofron një portfolio...


August 21, 2012

Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012

Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe njëkohësisht hapës i derës në rrugën për në Bashkimin Evropian, duke marrë parasysh që përmes...


April 28, 2012

VKM Nr. 448 dt. 16.06.2010

VENDIM Nr.448, datë 16.6.2010 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 100 të...


April 28, 2012

VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008

VENDIM Nr.544, datë 1.5.2008 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 100 të...


April 28, 2012

VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008

VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit...


April 28, 2012

VKM Nr. 104 dt. 28.02.2007

VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe...


April 28, 2012

VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007

VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 5 të ligjit nr.9663, datë 18.12.2006...


April 28, 2012

Ligji Nr.9663 dt. 18.12.2006 i azhornuar – Për konçesionet

LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ligjin nr.9995, date 22.09.2008 ** Ndryshuar me ligjin nr.10137, date 11.05.2009 *** Ndryshuar me ligjin nr.10157, date 15.10.2009 PËR KONCESIONET Në mbështetje të neneve 78...


April 28, 2012

AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 – “PËR KONCESIONET”

AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9663, DATË 18.12.2006 “PËR KONCESIONET”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave VENDOSI: Në...


April 28, 2012

MINERAL RESOURCES ALBANIA

MINERAL RESOURCES ALBANIA Albania is a country rich in mineral resources. Mineral exploration, exploitation and processing constitute a key component of the Albanian economy, due to a traditional mining industry, that has been a solid...


April 28, 2012

HYDRO ENERGY POTENTIAL IN ALBANIA

HYDRO ENERGY POTENTIAL IN ALBANIA The landscape is intersected by the valleys of Vjosa, Devoll, Osum, Shkumbin, Erzen, Mat and Drin rivers, eastward and westward, which enable the connection of Adriatic Sea with the internal part...


April 28, 2012

RENEWABLE ENERGY IN ALBANIA

RENEWABLE ENERGY RESOURCES AND ENERGY EFFICIENCY IN ALBANIA ALBANIA OVERVIEW Albania shares a border with Greece to the south/southeast, Macedonia to the east, Kosovo to the northeast, and Montenegro to the northwest. Western Albania lies along the...


March 25, 2012

One Year Success of Albania Energy Association

One Year Success of Albania Energy Association “Greeting of the Chairman of  AEA” Mr.Erlet Shaqe Energy is a commodity. Like other commodities, it is exchanged in the markets, on the basis of supply and demand. Like...


December 22, 2011

Panairi i Ndertimit “23-25 Mars Tirane-Shqiperi “

www.kataskeves.com.gr www.constructionsalbania.com     EXPO BALKAN FOKUSOHET NË NDËRTIM Doni të vendosni produktet dhe shërbimet tuaja përballë Shoqërive më të mëdha të Ndërtimit në Ballkan, Rishitësit e Materialeve të Ndërtimit, Tregtarëve dhe Shoqatave përkatëse të...


Page 25 of 28« First...1020...2324252627...Last »

Follow us on Facebook

Upcoming Events

Apr 11

CISOLAR-2018 KYIV

April 11 - April 13
Кyiv Ukraine
Ukraine

Subscribe to AEA

*