MASSARO COSTRUZIONI SRL

MASSARO COSTRUZIONI SRL

massaroCostruzioni edifici residenziali e locali ad uso commerciale, avvalendosi di un know -how specializzato, tecnologie avanzate e materiali di elevata qualità. Realizzazioni e ristrutturazioni sia in ambito pubblico che privato.

Via Volla S.N. – 03030 Piedimonte Sangiermano (FR)
0039 0776 403489 | 07 76 404326
0039 0776 403460
info@massarocostruzioni.it
www.massarocostruzioni.it


Ndërtime rezidenciale dhe tregtare, që përdorin një know – how të specializuar, teknologji të përparuara dhe materiale të cilësisë së lartë. Realizime dhe ristrukturime si për ente publike ashtu edhe për privatë.

Related Post

Albania seeks investors for shuttered Ballsh, Fier... The Albanian government said it is willing to lend its full support to any private initiative that would redevelop Ionian Refining & Trading Co.’s...
Weak demand for energy resources intensifies Alban... Albania's trade deficit stood at around 21 billion Lek (162.29 million U.S. dollar) in February, registering a year-on-year growth of 10.9 percent, ac...
AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 – “... AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9663, DATË 18.12.2006 "PËR KONCESIONET", TË NDRYSHUAR Në mbështetje t...
Europe to Fund Balkan Transport, Energy Projects Following the Vienna summit, the Western Balkans has been promised 200 million euro in co-financing for 10 transport and energy projects, to improve g...
Iran to present plan to Switzerland for Europe gas... Iran's media said on Sunday the country is reviving a plan to pipe natural gas to Switzerland and thereon across Europe.    A package of proposals ov...
share