MASSARO COSTRUZIONI SRL

MASSARO COSTRUZIONI SRL

massaroCostruzioni edifici residenziali e locali ad uso commerciale, avvalendosi di un know -how specializzato, tecnologie avanzate e materiali di elevata qualità. Realizzazioni e ristrutturazioni sia in ambito pubblico che privato.

Via Volla S.N. – 03030 Piedimonte Sangiermano (FR)
0039 0776 403489 | 07 76 404326
0039 0776 403460
info@massarocostruzioni.it
www.massarocostruzioni.it


Ndërtime rezidenciale dhe tregtare, që përdorin një know – how të specializuar, teknologji të përparuara dhe materiale të cilësisë së lartë. Realizime dhe ristrukturime si për ente publike ashtu edhe për privatë.

Related Post

Albania’s “Shala” River is also ... Recently, some impressive photos from a river in North Albania can be seen on social networks, whose images are compared to those in Thailand. It is a...
Construction Begins on Trans Adriatic Pipeline ATHENS—Construction work has begun on the Trans Adriatic Pipeline, which is expected to bring natural gas from the Caspian Sea to Europe and ease rel...
Turkey to compensate for lack of Russian gas via T... If Russia limits supplies of natural gas, Turkey is going to compensate for this by the gas delivered through the Trans-Anatolian (TANAP) pipeline, Mi...
Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
Azerbaijan Eyeing Gas Opportunity In Europe Azerbaijan is running lower on energy income but, amidst a revived push for a role in gas distribution in Europe, not on energy-ambitions. Baku is pu...
share