MANIFATTURA FILIPPO RUSSO

MANIFATTURA FILIPPO RUSSO

filipoLa Manifattura Russo Filippo opera sin dal 1990 nel settore del riciclaggio delle materie plastiche. Ad oggi è specializzata nella macinazione e rigenerazione dei polimeri, a partire dallo scarto industriale fino al com­pound. La produzione spazia dalle più semplici poliolefine (PP e PE), ai polimeri più tecnologici (PET, PPO, PA, PSU, PBT, POM, PMMA, PC, ABS, PC/ABS, SEBS etc.), ed arriva fino ai rivoluzionari biopolimeri come PLA. La ditta intende continuare la sua politica di ricerca dell’avanguardia nel riciclo, per mantenersi al pas-so con gli sviluppi tecnologici che il settore delle materie plastiche impone.

MANIFATTURA FILIPPO RUSSO
Via Battiana 17/19 – 13853 Lessona (BI)
0039 015 98397 0039 015 983994
info@filipporusso.it
www.filipporusso.it


Sipërmarrja Manifattura Russo Filippo vepron që në vitin 1990 në sektorin e riciklimit të lëndëve plastike. Deri më sot është e specializuar në bluarjen dhe rigjenerimin e polimerive, duke filluar nga mbetjet indu­striale deri tek compound. Prodhimi përfshin nga poliolefinat më të thjeshta (PP dhe PE), deri te polimeret më teknologjike (PET, PPO, PA, PSU, PBT, POM, PMMA, PC, ABS, PC/ABS, SEBS etj.), dhe mbërrin deri tek biopolimeret revolucionare si PLA. Ndërmarrja do të vazhdojë politikën e saj të kërkimit më të përparuar të riciklimit, për të ecur me të njëjtin hap me zhvillimet e fundit teknologjike në sektorin e lëndëve plastike.

Related Post

No Fuel – Overview No Fuel - Overview 1. Europe is facing an energy crisis. We now live in an era of energy uncertainty. The days of cheap and abundantly availa...
Wang Yi Holds Talks with Foreign Minister Ditmir B... On August 25, 2016, Foreign Minister Wang Yi held talks in Beijing with visiting Foreign Minister Ditmir Bushati of Albania. Wang Yi expressed that A...
Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
Bulgaria seeks to attract Azerbaijani investment i... Bulgaria intends to attract Azerbaijani investment in its energy sector. The Bulgarian government has delivered a package of energy cooperation projec...
VKM Nr. 104 dt. 28.02.2007 VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSI...
share