MANIFATTURA FILIPPO RUSSO

MANIFATTURA FILIPPO RUSSO

filipoLa Manifattura Russo Filippo opera sin dal 1990 nel settore del riciclaggio delle materie plastiche. Ad oggi è specializzata nella macinazione e rigenerazione dei polimeri, a partire dallo scarto industriale fino al com­pound. La produzione spazia dalle più semplici poliolefine (PP e PE), ai polimeri più tecnologici (PET, PPO, PA, PSU, PBT, POM, PMMA, PC, ABS, PC/ABS, SEBS etc.), ed arriva fino ai rivoluzionari biopolimeri come PLA. La ditta intende continuare la sua politica di ricerca dell’avanguardia nel riciclo, per mantenersi al pas-so con gli sviluppi tecnologici che il settore delle materie plastiche impone.

MANIFATTURA FILIPPO RUSSO
Via Battiana 17/19 – 13853 Lessona (BI)
0039 015 98397 0039 015 983994
info@filipporusso.it
www.filipporusso.it


Sipërmarrja Manifattura Russo Filippo vepron që në vitin 1990 në sektorin e riciklimit të lëndëve plastike. Deri më sot është e specializuar në bluarjen dhe rigjenerimin e polimerive, duke filluar nga mbetjet indu­striale deri tek compound. Prodhimi përfshin nga poliolefinat më të thjeshta (PP dhe PE), deri te polimeret më teknologjike (PET, PPO, PA, PSU, PBT, POM, PMMA, PC, ABS, PC/ABS, SEBS etj.), dhe mbërrin deri tek biopolimeret revolucionare si PLA. Ndërmarrja do të vazhdojë politikën e saj të kërkimit më të përparuar të riciklimit, për të ecur me të njëjtin hap me zhvillimet e fundit teknologjike në sektorin e lëndëve plastike.

Related Post

Turkey’s energy role to continue after coup ... Turkey's role as a key strategic energy actor in its region is expected to continue without much negative impact from July 15 failed coup, experts t...
Combined Heat & Power Combined Heat & Power Forms of power generation using combustion can generally be made more efficient if the surplus heat is captured and used to...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
International Energy Agency – Official scena... International Energy Agency Reference or baseline scenarios are not presented as business-as-usual or fixed outcomes, but typically are used ...
Bulgaria seeks to attract Azerbaijani investment i... Bulgaria intends to attract Azerbaijani investment in its energy sector. The Bulgarian government has delivered a package of energy cooperation projec...
share