ITALCOSTRUZIONI SRL

ITALCOSTRUZIONI SRL

ital construtCostituita nel 1977, ha lavorato nel settore privato realizzando consistenti programmi di edilizia residenziale, centri sportivi, edifici direzionali ed opifici industriali. Ha svolto la propria attività nel campo dell’edilizia re­sidenziale pubblica convenzionata (ERP) come promotore e costruttore di programmi convenzionati con la pubblica amministrazione. Ha realizzato circa 700 alloggi di varie tipologie (appartamenti e villini) con relati­ve urbanizzazioni e superfici destinate a servizi connessi con le residenze (negozi, uffici, studi professionali ed artigianali, ecc.).

ITALCOSTRUZIONI SRL
Via Latina 11/A – 03011 Alatri (FR)
0039 0775 408360
0039 0775 408178
italcostruzionisrl@impresevellucci.it
www.impresevellucci.it


E themeluar në vitin 1977, ka punuar në sektorin privat duke realizuar programe të rëndësishme të ndërt­imeve rezidenciale, qendra sportive, qendra biznesi dhe fabrika. E ka kryer veprimtarinë e vet në fushën e ndërtimit rezidencial publik të konvencionuar (ERP) si promovues dhe ndërtues i programeve të konvencio­nuara me administratën publike. Ka realizuar 700 banesa të llojeve të ndryshme (apartamente dhe vila) me urbanizimin përkatës dhe sipërfaqe për shërbimet e lidhura me banesat (dyqane, zyra, studio profesionale dhe artizanale, etj.).

Related Post

World Bank set to finance criticised mega gas pipe... SUMMARY World Bank set to fund Azerbaijan and Turkey part of Southern Gas Corridor to Europe Concerns raised over significant risks due to...
Southern Gas Corridor, response to EU energy secur... The Southern Gas Corridor should be steered at the highest political level in Europe and Belgium, in addition to Azerbaijan. Marc Verwilghen, the for...
Albanian PM visits the Czech Republic after the “C... Premiér Bohuslav Sobotka (vlevo) se sešel 13. øíjna v Praze s pøedsedou albánské vlády Edi Ramou (vpravo). Prime Minister of Albania, Edi Rama has l...
EU urged to help Western Balkans phase out coal As leaders meet in Vienna to discuss closer cooperation, they must address the energy transition, argues CAN Europe  The EU should use its influence ...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
share