ISOMEC SRL

ISOMEC SRL

isomec1Fondata nel 1979, la società è orientata al contenimento dei consumi energetici degli edifici, isolamento termico, impermeabilizzazione, coperture discontinue, rivestimento facciate, tetti verdi, impianti fotovoltaici e bonifiche dell’amianto, bonifiche acustiche, trattamenti ignifughi. ingegnerizzare l’involucro degli edifici. Esegue lavori “chiavi in mano” e assiste la clientela dalla progettazione al collaudo soprattutto in opere importanti, complesse, uniche nel proprio genere.

ISOMEC SRL
Strada Martinella 50/B – 43124 Parma
0039 0521 255455
0039 0521 964727
ismonec@isomec.com
www.isomec.com


Themeluar në 1979, shoqëria është e orientuar në konsumine energjisë së ndërtesave, izolim termik, im­permeabilizim, mbulesa ndërtesash pa vazhdimësi, veshje fasadash, çati të gjelbëra, impiante fotovoltaike dhe eliminim amianti, përmirësim akustik, trajtim kundër zjarrit, veshje termike e ndërtesave. Kryen punime “çelsa në dorë” dhe asiston klientelën nga projektimi deri te kolaudimi, sidomos për vepra të rëndësishme, komplekse, të veçanta në llojin e tyre.

Related Post

Fier and Lushnja, the main destination for photovo... The Ministry of Infrastructure and Energy in Albania has announced on Monday that it has received 10 new expressions of interest for the construction ...
Combined Heat & Power Combined Heat & Power Forms of power generation using combustion can generally be made more efficient if the surplus heat is captured and used to...
Germany lends Albania 106 mln euros ahead of Merke... * Germany lends Albania 106 million euros for power, water * Deals signed before visit by German Chancellor Angela Merkel TIRANA, July 6 - Germany l...
WORLD’S ENERGY GIANTS TO CONVENE AT ADIPEC 2017 Enabling unprecedented levels of Minister-to-global business leader strategic dialogue will be the focus of the Abu Dhabi International Petroleum Exhi...
share