INTERMIN SRL

INTERMIN SRL

INTERNIMElaborazione e aggiornamento schede paese con raccolta dei principali indicatori economici e produttivi. Ricerca selezione di opportunità di gare pubbliche con successiva presentazione delle stesse alle aziende di settore. Assistenza alle imprese in ogni fase delle istruttorie riferite alle gare e alle trattative dirette, inclu­se la contrattualistica e le costituzioni di joint-ventures locali. Attività giuridica comparata.

INTERMIN SRL
Via Tuscolana 339 – 00181 Roma
0039 06 70614535
0039 06 70302660
info@swiss-group.eu
www.swiss.group.eu


Asistencë për sipërmarrjet italiane. Operon si General Consulting në 23 vende të huaja. Kryen këto funksio­ne kryesore: – Përgatitje dhe përditësim i skedës për vendin përkatës me mbledhjen e treguesve kryesorë ekonomikë dhe prodhues; – Kërkim dhe përzgjedhje e mundësisë së pjesëmarrjes në tenderim publik dhe prezantim i tyre tek sipërmarrjet; – Asistencë sipërmarrjeve në çdo fazë përgatitore në lidhje me tenderat dhe traktativat e drejtpërdrejta, përfshi fazën e hartimit të kontratave dhe krijimin e joint-ventures vendase; – Aktivitet juridik krahasimor.

Related Post

TransAtlantic Petroleum Continues To Cut Costs TransAtlantic Petroleum: OPEC Might Cut Production, But Company Continues To Cut Costs Summary The Albania Division is on the block for sa...
Germany lends Albania 106 mln euros ahead of Merke... * Germany lends Albania 106 million euros for power, water * Deals signed before visit by German Chancellor Angela Merkel TIRANA, July 6 - Germany l...
Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
Croatians ‘sleep-walking’ into destroy... An ancient walled city on a sparkling sea, surrounded by beaches and backed by the Dinaric Alps, Budva in Montenegro is one of dozens of Venetian-infl...
Geothermal heat Geothermal heat Heat from the hot core of the earth can be extracted and used in various ways (including ground source heat pumps described sep...
share