INJECTOSOND ITALIA SRL

INJECTOSOND ITALIA SRL

logo_470La società opera sul mercato nazionale ed estero dal 1994, svolgendo la propria attività nel settore delle opere speciali di fondazione e consolidamento dei terreni. Principali tecniche di intervento: diaframmi in calcestruzzo armato plastici e drenanti, pali e micropali, Tiranti, trattamenti colonnari e lamellari con Jet-Grouting mono, bi e tri-fluido. Consolidamento impermeabilizzazione dei terreni con: iniezioni chimiche e cementizie, deep soil mixing, congelamento.

INJECTOSOND ITALIA SRL
Via Sauli Pallavicino 82/1 – 16011 Arenzano (GE)
0039 010 9131047
0039 010 9110650
info@injectosond.it
www.injectosond.it


Shoqëria operon në tregun e brendëshëm dhe të jashtëm nga 1994, duke kryer aktivitetin e saj në sektorin e aktiviteve të veprave speciale të themeleve dhe konsolidimit të tokave. Teknikat kryesore të ndërhyrjes: diafragma në betonarme plastike dhe drenuese, kollona dhe mikro kollona, tirante, trajtime kollonash dhe lamelare me Jet-Grouting mono, bi dhe tri-fluid. Konsolidim dhe impermeabilizim i tokave me: injeksione kimike dhe çimento, deepsoil mixing, ngrirje.

Related Post

Intesa Sanpaolo increases 2016 GDP growth forecast... Intesa Sanpaolo said on Wednesday it has lifted its 2016 economic growth estimate for Albania to 3.0% from 2.8% forecast earlier. "GDP is forecast to...
Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
Russia, Greece sign deal on Turkish Stream gas pip... Russia and Greece have signed a deal to create a joint enterprise for construction of the Turkish Stream pipeline across Greek territory, Russian Ener...
VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008 VENDIM Nr.544, datë 1.5.2008 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIM...
Fresh debates on sea borders between Albania and G... A debate has been triggered in Albania over the pending agreement over the sea borders with Greece and the search for oil that the Greek side has star...
share