INC HOTEL & RESTAURANTS

INC HOTEL & RESTAURANTS

logo_inc_sxINC Hotels Group (del Gruppo Incerti è l’esaltante espressione della recettività alberghiera e turistica nel territorio altamente industrializzato di Reggio Emilia e Parma (1.000.000 abitanti) dotato di infrastrutture avanzate (autostrade, centri intermodali trasporto merci, ferrovia ad alta velocità, aeroporto), poli attrattivi di primo livello (università, fiere internazionali, agenzia dell’Unione Europea), centri d’interesse culturale, con­gressuale; sin dal 1908, si è sviluppato a macchia d’olio accompagnando il tumultuoso sviluppo industriale dell’area pur mantenendo l’impronta familiare e l’etica dell’ospitalità, patrimoni della storia, della cultura, dell’arte e della tradizione locali, ma dotandosi delle più avanzate tecnologie e metodologie congegnali all’industria dell’ospitalità Europea del XXI° secolo.

INC HOTEL & RESTAURANTS
Via Reggio 51/a – 43126 Parma
0039 0521 994247
0039 0521 992317
info@inchotes.com
www.inchotels.com


INC Hotels Group (Grupi Incerti) është shprehja më e spikatur e mikpritjes turistike në territorin fort të in­dustrializuar të Reggio Emilia dhe Parma (1.000.000 banorë) ku ndodhen infrastruktura të përparuara (au­tostrada, qendra intermodale për transportin e mallrave, hekurudhë për shpejtësinë e lartë, aeroport), pole atraktive të nivelit të parë (universitetet, panaire ndërkombëtare, agjenci të Bashkimit Evropian), qendra të interesit kulturor, kongresual; që nga viti 1908, është përhapur shumë, duke ndjekur zhvillimin e vrullshëm industrial të zonës, edhe pse duke ruajtur karakterin familjar dhe etikë e mikpritjes, trashëgimi historike, kulturore, artistike dhe të traditës vendase, por duke u pajisur me teknologjitë dhe metodologjitë më të përparuara në fushë të industrisë pritëse evropiane të shekullit XXI.

Related Post

Ilham Aliyev: Energy security cannot be considered... Azerbaijani President Ilham Aliyev addressed a working lunch as part of the G-20 Summit in Antalya on Nov.16. The head of state noted that high-level...
Bankers Petroleum provides operational update for ... Bankers Petroleum Ltd. (TSX: BNK, AIM: BNK) is pleased to announce the Company's second quarter operational update. Production Average production ...
Germany lends Albania 106 mln euros ahead of Merke... * Germany lends Albania 106 million euros for power, water * Deals signed before visit by German Chancellor Angela Merkel TIRANA, July 6 - Germany l...
The myth of intermittency It is widely perceived that because the wind resource is intermittent, the wind technology is not ‘reliable’ enough to be a major power source. ...
Approved the law for the natural gas sector that p... Productive Activities Commission today approved the draft of the natural gas sector, which aims to improve the management of this strategic sector for...
share