IMRESA PIZZAROTTI & C. SpA

IMRESA PIZZAROTTI & C. SpA

logo (2)L’Impresa vanta oggi una lunga e qualificata esperienza, capacità ed affidabilità nella progettazione, re­alizzazione e gestione di opere infrastrutturali e di edilizia. I requisiti sopra descritti sono ottenuti grazie all’organizzazione Aziendale (circa 2.000 risorse umane) che si caratterizza per la padronanza delle più moderne tecniche di costruzione. Come Contraente Generale il Gruppo Pizzarotti è in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare tutte le risorse e competenze per la progettazione, la realizzazione e la gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante importo, dall’esecuzione chiavi in mano ai contratti Project Finance.

IMRESA PIZZAROTTI & C. SpA
Via Anna Maria Adorni 1 – 43121 Parma
0039 0521 2021
0039 0521 202 551
maretti@pizzarotti.it
www.pizzarotti.it


Ndërmarrja krenohet sot me një përvojë të gjatë e të kualifikuar, aftësi dhe besueshmëri në projektimin, rea­lizimin dhe menaxhimin e veprave infrastrukturore dhe të ndërtimit. Këto aftësi janë përftuar falë organizimit të sipërmarrjes (rreth 2.000 burime njerëzore) që karakterizohet nga zotërimi i teknikave më moderne të ndërtimit. Si kontraktues i përgjithshëm, Grupi Pizzarotti është në gjendje të promovojë aspektet financiare dhe të koordinojë të gjitha burimet dhe kompetencat për projektimin, realizimin dhe menaxhimin optimal të veprave publike të rëndësishme dhe me vlerë të lartë, që nga realizimi me dorëzim çelësash në dorë deri te kontratat Project Finance.

Related Post

EU Western Balkans boost energy ties At the Western Balkans Summit in Vienna, European Commission Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič was expected to look for ways to boost ene...
San Leon Energy Plc Earns “Corporate” Rating from ... San Leon Energy Plc (LON:SLE)‘s stock had its “corporate” rating reaffirmed by FinnCap in a research note issued on Tuesday. San Leon Energy Plc (LON...
Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
Heat networks Heat networks A heat network distributes heat to several users, just as an electricity grid distributes power. The heat energy produced and recycl...
Geothermal heat Geothermal heat Heat from the hot core of the earth can be extracted and used in various ways (including ground source heat pumps described sep...
share