IMPRESA SpA – INTERCHIMICA SRL

IMPRESA SpA - INTERCHIMICA SRL

impresImpresa Spa opera nel settore della costruzione di strade e autostrade, in Italia e all’estero. Utilizza l’asfal­to implementando le tecnologie con additivi e polimeri, sia in Italia che all’estero. Diversi lavori sono stati eseguiti in paesi dell’Europa orientale e nella regione del Golfo. Impresa Spa ha un accordo con la società Interchimica per lo studio e la produzione d’asfalto, emulsione basica e acida, nuove tecnologie di bitume con l’utilizzo di polimeri per miscele modificate per la pavimentazione stradale.

IMPRESA SpA – INTERCHIMICA SRL
Via Catania 9 – 00161 Roma
0039 06 440811
r.picciolo@impresaspa.it
www.impresaspa.it


Impresa Spa operon në sektorin e ndërtimit të rrugëve dhe autostradave, në Itali dhe jashtë shtetit. Përdor asfaltin duke implementuar teknologjitë me aditiv dhe polimerë, si në Itali ashtu dhe jashë shtetit. Punë të ndryshme janë kryer në vendet e Europës Lindore dhe në rajonin e Gjirit. Impresa Spa ka një marrëveshje me kompaninë Interchimica për studimin dhe prodhimin e asfaltit, të emulsionit bazik dhe acid, teknologji të reja bitumi përms përdorimit të polimereve për përzierje të modifikuara për shtrime rrugore.

Related Post

European countries join forces to create an integr... A well connected EU energy market where energy flows freely across borders and no Member State remains isolated from the EU energy networks is a preco...
Blackbird Energy: Buy The Rumor, Sell The News Summary Blackbird Energy is an emerging explorer targeting the Montney formation in Canada. Thanks to its first two Montney wells, the company garne...
Albania gasification, interested expressed by SOCA... While TAP pipeline construction has started, Albania will become part of the international gas network, paving the need for gasification of the countr...
Time period for TAP construction revealed Onshore construction activities within the Trans Adriaric Pipeline (TAP) project will commence in parallel in all the host countries during the summer...
Albania Builds on PENETRON for First Waste-to-Ener... In June 2017, Albania inaugurated its first waste-to-energy plant in Elbasan, which will almost eliminate the community’s landfill problem. PENETRON A...
share