IMPRESA SpA – INTERCHIMICA SRL

IMPRESA SpA - INTERCHIMICA SRL

impresImpresa Spa opera nel settore della costruzione di strade e autostrade, in Italia e all’estero. Utilizza l’asfal­to implementando le tecnologie con additivi e polimeri, sia in Italia che all’estero. Diversi lavori sono stati eseguiti in paesi dell’Europa orientale e nella regione del Golfo. Impresa Spa ha un accordo con la società Interchimica per lo studio e la produzione d’asfalto, emulsione basica e acida, nuove tecnologie di bitume con l’utilizzo di polimeri per miscele modificate per la pavimentazione stradale.

IMPRESA SpA – INTERCHIMICA SRL
Via Catania 9 – 00161 Roma
0039 06 440811
r.picciolo@impresaspa.it
www.impresaspa.it


Impresa Spa operon në sektorin e ndërtimit të rrugëve dhe autostradave, në Itali dhe jashtë shtetit. Përdor asfaltin duke implementuar teknologjitë me aditiv dhe polimerë, si në Itali ashtu dhe jashë shtetit. Punë të ndryshme janë kryer në vendet e Europës Lindore dhe në rajonin e Gjirit. Impresa Spa ka një marrëveshje me kompaninë Interchimica për studimin dhe prodhimin e asfaltit, të emulsionit bazik dhe acid, teknologji të reja bitumi përms përdorimit të polimereve për përzierje të modifikuara për shtrime rrugore.

Related Post

Greece to launch tender for power grid operator en... Greece's main power utility will formally launch the sale of a stake in its power grid operator ADMIE in June, a step towards opening up its electrici...
Challenges to financing renewables projects in the... Global investment in renewable power has seen impressive growth, even surpassing anticipations with a total investment of USD 270.2 billion in 2014, 1...
Game of Pipelines: Bulgaria and Russia’s Energy Di... Over the past several decades Bulgaria has been attempting to establish itself as the center of the natural gas route in the Balkans, but so far it ha...
Ilham Aliyev: Energy security cannot be considered... Azerbaijani President Ilham Aliyev addressed a working lunch as part of the G-20 Summit in Antalya on Nov.16. The head of state noted that high-level...
Snam: 20-percent interest in TAP would cost around... A 20-percent interest in the Trans Adriatic Pipeline (TAP) project would cost around 400 million euros, Natural Gas Europe reported with the reference...
share