IMPRESA SpA – INTERCHIMICA SRL

IMPRESA SpA - INTERCHIMICA SRL

impresImpresa Spa opera nel settore della costruzione di strade e autostrade, in Italia e all’estero. Utilizza l’asfal­to implementando le tecnologie con additivi e polimeri, sia in Italia che all’estero. Diversi lavori sono stati eseguiti in paesi dell’Europa orientale e nella regione del Golfo. Impresa Spa ha un accordo con la società Interchimica per lo studio e la produzione d’asfalto, emulsione basica e acida, nuove tecnologie di bitume con l’utilizzo di polimeri per miscele modificate per la pavimentazione stradale.

IMPRESA SpA – INTERCHIMICA SRL
Via Catania 9 – 00161 Roma
0039 06 440811
r.picciolo@impresaspa.it
www.impresaspa.it


Impresa Spa operon në sektorin e ndërtimit të rrugëve dhe autostradave, në Itali dhe jashtë shtetit. Përdor asfaltin duke implementuar teknologjitë me aditiv dhe polimerë, si në Itali ashtu dhe jashë shtetit. Punë të ndryshme janë kryer në vendet e Europës Lindore dhe në rajonin e Gjirit. Impresa Spa ka një marrëveshje me kompaninë Interchimica për studimin dhe prodhimin e asfaltit, të emulsionit bazik dhe acid, teknologji të reja bitumi përms përdorimit të polimereve për përzierje të modifikuara për shtrime rrugore.

Related Post

Italian Snam, Albanian Albgaz sign MoU on gas mark... Italian gas infrastructure company Snam and Albania’s gas infrastructure operator Albgaz have recently signed a memorandum of understanding (MoU) to d...
Pennine Petroleum Corporation, Albania’s oil... Pennine Petroleum Corporation announced that it has signed the main terms and conditions of a production sharing agreement for the Velca Block, in sou...
Greece to launch tender for power grid operator en... Greece's main power utility will formally launch the sale of a stake in its power grid operator ADMIE in June, a step towards opening up its electrici...
Balkan Leaders Discuss Energy, Transport at Summit The Western Balkans Investment Summit in London on Monday brought together the prime ministers of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Ma...
Bankers Petroleum provides operational update for ... Bankers Petroleum Ltd. (TSX: BNK, AIM: BNK) is pleased to announce the Company's second quarter operational update. Production Average production ...
share