IMPRESA SpA – INTERCHIMICA SRL

IMPRESA SpA - INTERCHIMICA SRL

impresImpresa Spa opera nel settore della costruzione di strade e autostrade, in Italia e all’estero. Utilizza l’asfal­to implementando le tecnologie con additivi e polimeri, sia in Italia che all’estero. Diversi lavori sono stati eseguiti in paesi dell’Europa orientale e nella regione del Golfo. Impresa Spa ha un accordo con la società Interchimica per lo studio e la produzione d’asfalto, emulsione basica e acida, nuove tecnologie di bitume con l’utilizzo di polimeri per miscele modificate per la pavimentazione stradale.

IMPRESA SpA – INTERCHIMICA SRL
Via Catania 9 – 00161 Roma
0039 06 440811
r.picciolo@impresaspa.it
www.impresaspa.it


Impresa Spa operon në sektorin e ndërtimit të rrugëve dhe autostradave, në Itali dhe jashtë shtetit. Përdor asfaltin duke implementuar teknologjitë me aditiv dhe polimerë, si në Itali ashtu dhe jashë shtetit. Punë të ndryshme janë kryer në vendet e Europës Lindore dhe në rajonin e Gjirit. Impresa Spa ka një marrëveshje me kompaninë Interchimica për studimin dhe prodhimin e asfaltit, të emulsionit bazik dhe acid, teknologji të reja bitumi përms përdorimit të polimereve për përzierje të modifikuara për shtrime rrugore.

Related Post

Bankers Petroleum provides operational update for ... Bankers Petroleum Ltd. (TSX: BNK, AIM: BNK) is pleased to announce the Company's second quarter operational update. Production Average production ...
Snam: 20-percent interest in TAP would cost around... A 20-percent interest in the Trans Adriatic Pipeline (TAP) project would cost around 400 million euros, Natural Gas Europe reported with the reference...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
Statoil to leave TAP gas pipeline project – ... Norway's Statoil is to sell its 20-percent stake in the Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) project that will carry gas from Azerbaijan to Europe, the p...
Assessing the performance of natural bitumen from ... The market for high modulus asphalt mixes has become very competitive in recent years, most notably in the segment for bitumen additives. Written by E...
share