IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA

IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA

bonitoL’Impresa Benito Stirpe nasce nel 1946 e dal 1994 la forma giuridica con la quale opera è quella di società per azioni (S.p.A.). L’azienda si occupa principalmente di lavori idraulici (reti idriche e fognanti, captazioni di sorgenti, nuovi acquedotti, nuovi serbatoi), costruzione di nuove strade, opere d’urbanizzazione, costru­zione di edifici industriali e civili, gallerie e lavori in sotterraneo, opere speciali in cemento armato ed opera soprattutto con Comuni ed Enti Pubblici in tutta Italia.

IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA
Via Umberto I 139 – 03020 Torrice (FR)
0039 0775 300017
0039 0775 301122
info@benitostirpespa.it
www.benitostirpespa.it


Kompania është themeluar në 1946 dhe nga 1994 forma juridike me të cilën operon është ajo e Shoqërisë aksionere (SH.a). Firma merret kryesisht me punime hidraulike (kanalizime të ujërave të zeza e të bardha, impiante ujëmbledhëse në vendburim, ndërtim ujësjellësi, ndërtim depozitë uji), ndërtim i rrugëve të reja, vepra urbanizimi, ndërtesa industriale dhe civile, galeri dhe punime të nëndheshme, vepra të posaçme në betonarme dhe bashkëpunim veçanërisht me Bashkitë dhe Entet Publike në mbarë Italinë.

Related Post

Onsite renewables Onsite renewables Renewable heat and power provision for buildings, developments, estates and communities Use of onsite renewable power generation...
EU Western Balkans boost energy ties At the Western Balkans Summit in Vienna, European Commission Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič was expected to look for ways to boost ene...
Albania gasification, interested expressed by SOCA... While TAP pipeline construction has started, Albania will become part of the international gas network, paving the need for gasification of the countr...
Saipem wins new contract in Azerbaijan worth $1.3b... Saipem, along with consortium partners Bos Shelf and Star Gulf, have been awarded call-off 007 under the Shah Deniz Stage 2 Master Agreement by BP, th...
Mott MacDonald wins projects in Singapore and Alba... UK-headquartered consultancy Mott MacDonald has announced two major international environmental contract wins. Firstly, it has been appointed to inve...
share