I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI

I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI

igcImpresa Generale Costruzioni nasce dall’esperienza di cinque generazioni di costruttori Edili, operativi in molteplici settori: dall’Arredo Urbano alle Costruzioni edili civili ed industriali, dalle infrastrutture stradali e ferroviarie ai Servizi ecologici come la progettazione e realizzazione di discariche. È leader di una Nuova Associazione di Imprese, la quale comprende: Impresa Generale Costruzioni: risultato societario di gene­razioni di una famiglia impegnata nel campo edile. Studio Tecnico Associato Biolatti Geostudio: ufficio di progettazione a 360 gradi operante da 30 anni in diversi campi con una marcata specializzazione nei settori ecologici e strutturali. Hametaj Shkelqim: impresa di origini albanesi operativa sul territorio italiano, soprat­tutto piemontese da molti anni. Fornisce mano d’opera specializzata e i servizi ad essa collegati.
I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI Via Iavelli 35 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)
0039 348 3435455
cantieri5@gmail.com


Impresa Generale Costruzioni lind nga eksperienca e pesë brezash ndërtuesish, operues në sektorë të ndryshëm: nga arredimi urban te Ndërtimet civile dhe industriale, nga infrastrukturat rrugore dhe hekuru­dhore te Shërbimet ekologjike si projektimi dhe realizimi i landfield-eve. Është leader i një Shoqërie të Re Ndërmarrjesh, e cila përmban: Impresa Generale Costruzioni: rezultat i gjeneratave të një familjeje e përk­ushtuar në fushën e ndërtimit. Studio Tecnico Associato Biolatti Geostudio: zyrë projektimi që operon prej 30 vjetësh në fusha të ndryshme me specializim të vecantë në sektoret ekologjikë dhe strukturor. Hametaj Shkelqim: ndërmarrje me origjinë shqiptare operative në territorin italian, në mënyrë të vecantë në Piemon­te prej shumë vitesh. Ofron fuqi punëtore të specializuar dhe shërbime të lidhura me të.

Related Post

IENE workshop 2nd : Developing Albania’s Hydroelec... Speaking at the second session of the workshop IENE to exploit the hydroelectric potential of Albania, Executive Director of IENE Mr. Kostis Stambolis...
New Power Line to Link Albania to Macedonia A German bank loan of 50 million euros opens the way for the construction of 126km high voltage 400kV line from Elbasan in Albania to Bitola in Mace...
WB6 electricity report: Slow progress in establish... The Western Balkan Six (WB6) countries have been progressing in developing their electricity markets at different pace, while the regional market is s...
Two more 2 MW PV project proposals submitted to Al... The Albanian Ministry of Energy and Industry has received two more proposals for PV projects with a capacity of up to 2 MW. The projects, which will l...
Albanian Officials Sued for Loss-Making Energy Dea... The energy minister and state attorney are being sued over an agreement to resolve a dispute they signed with power giant CEZ which allegedly cost the...
share