I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI

I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI

igcImpresa Generale Costruzioni nasce dall’esperienza di cinque generazioni di costruttori Edili, operativi in molteplici settori: dall’Arredo Urbano alle Costruzioni edili civili ed industriali, dalle infrastrutture stradali e ferroviarie ai Servizi ecologici come la progettazione e realizzazione di discariche. È leader di una Nuova Associazione di Imprese, la quale comprende: Impresa Generale Costruzioni: risultato societario di gene­razioni di una famiglia impegnata nel campo edile. Studio Tecnico Associato Biolatti Geostudio: ufficio di progettazione a 360 gradi operante da 30 anni in diversi campi con una marcata specializzazione nei settori ecologici e strutturali. Hametaj Shkelqim: impresa di origini albanesi operativa sul territorio italiano, soprat­tutto piemontese da molti anni. Fornisce mano d’opera specializzata e i servizi ad essa collegati.
I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI Via Iavelli 35 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)
0039 348 3435455
cantieri5@gmail.com


Impresa Generale Costruzioni lind nga eksperienca e pesë brezash ndërtuesish, operues në sektorë të ndryshëm: nga arredimi urban te Ndërtimet civile dhe industriale, nga infrastrukturat rrugore dhe hekuru­dhore te Shërbimet ekologjike si projektimi dhe realizimi i landfield-eve. Është leader i një Shoqërie të Re Ndërmarrjesh, e cila përmban: Impresa Generale Costruzioni: rezultat i gjeneratave të një familjeje e përk­ushtuar në fushën e ndërtimit. Studio Tecnico Associato Biolatti Geostudio: zyrë projektimi që operon prej 30 vjetësh në fusha të ndryshme me specializim të vecantë në sektoret ekologjikë dhe strukturor. Hametaj Shkelqim: ndërmarrje me origjinë shqiptare operative në territorin italian, në mënyrë të vecantë në Piemon­te prej shumë vitesh. Ofron fuqi punëtore të specializuar dhe shërbime të lidhura me të.

Related Post

Tirex Signs Agreement with Albanian Geological Sur... Tirex Resources Ltd. (Tirex) is pleased to announce that it has signed an agreement with the Albanian Geological Survey ("AGS") to collaborate in the ...
San Leon Energy Plc Earns “Corporate” Rating from ... San Leon Energy Plc (LON:SLE)‘s stock had its “corporate” rating reaffirmed by FinnCap in a research note issued on Tuesday. San Leon Energy Plc (LON...
Time period for TAP construction revealed Onshore construction activities within the Trans Adriaric Pipeline (TAP) project will commence in parallel in all the host countries during the summer...
TAP vital to European energy security The Trans-Adriatic Pipeline project, which envisages the transportation of gas from the second stage of development of Azerbaijan's giant Shah Deniz g...
share