GRUPPO CESIM

GRUPPO CESIM

cesimOpera nel settore della progettazione edile: residenziale, direzionale, industriale, commerciale, urbanistica. La CESIM interviene nei tre fondamentali momenti della realizzazione dell’opera, la progettazione, la costru­zione e la manutenzione affiancando i progettisti (architetti, strutturisti, impiantisti) e le imprese di costruzio­ni che collaborano con i committenti e gli acquirenti, per prevenire e ridurre al minimo gli eventuali possibili guasti o difetti che potrebbero manifestarsi nel corso degli anni successivi alla costruzione.

GRUPPO CESIM
Via Ormea 57 – 10125 Torino
0039 011 3249506
0039 011 3271119
cesimsnc@libero.it
www.cesimgroup.com


Vepron në sektorin e projektimit ndërtimor: rezidencial, biznesi, industrial, tregtar, urbanistik. CESIM ndërhyn në tri çastet themelore të realizimit të veprës, projektim, ndërtim dhe mirëmbajtje duke punuar përkrah projektuesve (për arkitekturën, strukturën, impiantet) dhe sipërmarrjeve të ndërtimit që bashkëpunojnë me porositësit dhe blerësit, për të parandaluar dhe reduktuar në minimum dëmtimet apo të metat që mund të shfaqen në ndërtesë e kalimin e viteve.

Related Post

SOCAR JOINS NEW ADRIATIC PIPE PROJECT Four western Balkans nations signed a memorandum of understanding with Azerbaijan state Socar on co-operation on building the Ionian Adriatic pipeli...
Albania-Macedonia power link wins €12m grant A project to transfer energy between Albania and Macedonia has been granted funding totalling €12 million (£9.3m). The EU is providing the cash to su...
Albanian PM visits the Czech Republic after the “C... Premiér Bohuslav Sobotka (vlevo) se sešel 13. øíjna v Praze s pøedsedou albánské vlády Edi Ramou (vpravo). Prime Minister of Albania, Edi Rama has l...
New Onshore Oil & Gas Blocks in Albania, 15th... Albania’s Government Officials from the Ministry of Energy & Industry of Albania and AKBN will join IRN’s 4th Balkans Oil & Gas Summit to shar...
Transatlantic Petroleum to sell Albanian assets On November 16, 2015, the Company's Board of Directors authorized the immediate launch of a marketing process for the sale of all of the Company's oil...
share