GENTILE COSTRUZIONI SRL

GENTILE COSTRUZIONI SRL

logo (3)L’impresa nasce nel 1999 su iniziativa dell’ing. Pietro Gentile & C. e sviluppa la propria attività nell’ambito del territorio Pugliese. La fondazione di questa ditta segna di fatto l’ingresso della della famiglia Gentile nella attività di costruzione di opere civili ed infrastrutturali prevalentemente per conto di privati ed Enti Pubblici. Nel corso del tempo questo prezioso knowhow si è unito alla ricerca continua dell’innovazione e dello studio del mercato e ha reso l’impresa nella provincia di Foggia, un operatore economico punto di riferimento e simbolo di qualità, eccellenza e professionalità nella costruzione principalmente di edifici per civili abitazioni, commerciali, industriali, strade, acquedotti, fognature, energie alternative.

GENTILE COSTRUZIONI SRL
Via della Vittoria 114 – 71014 San Marco in Lamis (FG)
0039 339 2173588 0039 0882 816754 info@gentilecostruzioni.it
www.gentilecostruzioni.it


Ndërmarrja lind në vitin 1999 me nismën e ing. Pietro Gentile & C. dhe e zhvillon aktivitetin e vet në të gjithë territorin e Puglia-s. Themelimi i kësaj sipërmarrjeje shenjon faktikisht hyrjen e familjes Gentile në veprim­tarinë e ndërtimit të veprave civile dhe infrastrukturore kryesisht për llogari të privatëve dhe Enteve Publike. Me kalimin e kohës ky know how i çmuar, i bashkuar me kërkimin e vazhdueshëm dhe me studimin e tregut, ka bërë të mundur që ndërmarrja në Provincën e Foggia-s, të jetë një operator ekonomik pikë referimi dhe simbol i cilësisë, ekselencë dhe profesionalistet në ndërtim, kryesisht të ndërtimeve civile për banim, tregta­re, industriale, rrugë, ujësjellës, kanalizime, energji alternative.

Related Post

Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
San Leon Energy Plc Earns “Corporate” Rating from ... San Leon Energy Plc (LON:SLE)‘s stock had its “corporate” rating reaffirmed by FinnCap in a research note issued on Tuesday. San Leon Energy Plc (LON...
Bankers Petroleum – An Overlooked Gem In An ... Summary Bankers is extracting crude from continental Europe’s largest onshore oilfield; Patos-Marinza in Albania. Growing production with the move f...
Two oil wells of Bankers Petroleum explode Two oil wells have exploded today at Patos-Marinze, in Fier, very close to residential areas, while behind them are created dozens small fountains...
Socar is running into problems concerning Desfa Azerbaijan's state energy company Socar is running into problems concerning its stake in Greece's natural gas grid operator, Desfa, with the Greek par...
share