FARESIN BUILDING SPA

FARESIN BUILDING SPA

faresinFaresin Bulding Spa è un gruppo internazionale leader nella produzione di sistemi di casseforme per l’edi­lizia. L’azienda è stata fondata nel 1987 da Guido Faresin con una missione precisa: sviluppare e produrre casseforme ed attrezzature per uso residenziale, industriale, commerciale ed infrastrutturale tecnicamente innovative, in grado di ridurre tempi e costi, migliorando l’efficienza e la produttività in cantiere. La gamma prodotti è composta da: casseforme in acciaio e alluminio, casseforme speciali, sistemi per solai, puntelli in acciaio e alluminio, sistemi di casseforme curve e per vani ascensore, sistemi per pareti controterra, casse­forme per pilastri, casseforme per vasche Biogas, pianali e mensole rampanti e ponteggi multidirezionali.

FARESIN BUILDING SPA
Via della Meccanica 1 – 36042 Breganze (VI)
0039 0445 300300 0039 0445 874748 info@faresinbuilding.com


Faresin Building Spa është një grup ndërkombëtar leader në prodhimin e sistemeve të kallëpve për ndërt¬im. Ndërmarrja është themeluar në1987 nga Guido Faresin me një mision specifik: zhvillimin dhe prodhimin e kallëpve dhe mjeteve të ndërtimit, industrial, tregtar dhe infrastrukturor teknikisht inovativë, në gjendje të zvogëloj kohën dhe kostot, duke përmirësuar efiençen dhe prodhimtarinë në kantier. Produktet janë: kallëp çeliku dhe alumini, kallëp special, sisteme për kate, profile çeliku dhe alumini, sisteme kallëpesh të kthyera dhe boshte ashensorësh, sisteme për mure kundër tokës, kallëpe për shtylla, kallëpe për vaska Biogas, platforma dhe rafte skelash.

Related Post

Gas Pipeline Web Sought to Reduce Russia’s Grip on... European officials on Friday will take a step toward creating a web of natural gas pipelines across the region’s southeast as a way to reduce the thre...
Blackbird Energy: Buy The Rumor, Sell The News Summary Blackbird Energy is an emerging explorer targeting the Montney formation in Canada. Thanks to its first two Montney wells, the company garne...
Russia And Turkey Agree To Route For New Turkish S... ISTANBUL -- The U.S., the European Union and Russia are locked in an energy battle, and its outcome depends almost entirely on one country: Turkey. ...
Two more 2 MW PV project proposals submitted to Al... The Albanian Ministry of Energy and Industry has received two more proposals for PV projects with a capacity of up to 2 MW. The projects, which will l...
US ‘Applying Pressure’ on Greece to Bu... US diplomats are working in Greece to make sure the interconnector project between Athens and Sofia will be carried out, the Bulgarian National Radio ...
share