FARESIN BUILDING SPA

FARESIN BUILDING SPA

faresinFaresin Bulding Spa è un gruppo internazionale leader nella produzione di sistemi di casseforme per l’edi­lizia. L’azienda è stata fondata nel 1987 da Guido Faresin con una missione precisa: sviluppare e produrre casseforme ed attrezzature per uso residenziale, industriale, commerciale ed infrastrutturale tecnicamente innovative, in grado di ridurre tempi e costi, migliorando l’efficienza e la produttività in cantiere. La gamma prodotti è composta da: casseforme in acciaio e alluminio, casseforme speciali, sistemi per solai, puntelli in acciaio e alluminio, sistemi di casseforme curve e per vani ascensore, sistemi per pareti controterra, casse­forme per pilastri, casseforme per vasche Biogas, pianali e mensole rampanti e ponteggi multidirezionali.

FARESIN BUILDING SPA
Via della Meccanica 1 – 36042 Breganze (VI)
0039 0445 300300 0039 0445 874748 info@faresinbuilding.com


Faresin Building Spa është një grup ndërkombëtar leader në prodhimin e sistemeve të kallëpve për ndërt¬im. Ndërmarrja është themeluar në1987 nga Guido Faresin me një mision specifik: zhvillimin dhe prodhimin e kallëpve dhe mjeteve të ndërtimit, industrial, tregtar dhe infrastrukturor teknikisht inovativë, në gjendje të zvogëloj kohën dhe kostot, duke përmirësuar efiençen dhe prodhimtarinë në kantier. Produktet janë: kallëp çeliku dhe alumini, kallëp special, sisteme për kate, profile çeliku dhe alumini, sisteme kallëpesh të kthyera dhe boshte ashensorësh, sisteme për mure kundër tokës, kallëpe për shtylla, kallëpe për vaska Biogas, platforma dhe rafte skelash.

Related Post

Turkey’s Guris Holding to build windfarms in Kosov... The Turkish company Guris Holding has announced the construction of new wind power plants in Kosovo and the Ukraine, the Turkish press reported. The r...
Albanian Prosecutors to Quiz Former Energy Chief The former director of Albania’s electricity distribution network operator, Arben Seferi, is being referred to prosecutors on suspicion of costing t...
GETTING GAS OUT OF IRAN – NEW TRADING PATTER... Iran’s gas plans for Caucasus Iran says it is preparing to triple gas exports to Armenia, start exports to Georgia and store its gas in Azerbaijan’s ...
Solar heating Solar heating Active solar heating systems convert solar radiation into heat which can be used directly. In the Albania uses are primarily domes...
Azerbaijan is knocking strongly on Europe’s doors.... Azerbaijan is enhancing its role in improving the energy security of Europe and strengthening its position in the European energy markets. Azerbaija...
share