FARESIN BUILDING SPA

FARESIN BUILDING SPA

faresinFaresin Bulding Spa è un gruppo internazionale leader nella produzione di sistemi di casseforme per l’edi­lizia. L’azienda è stata fondata nel 1987 da Guido Faresin con una missione precisa: sviluppare e produrre casseforme ed attrezzature per uso residenziale, industriale, commerciale ed infrastrutturale tecnicamente innovative, in grado di ridurre tempi e costi, migliorando l’efficienza e la produttività in cantiere. La gamma prodotti è composta da: casseforme in acciaio e alluminio, casseforme speciali, sistemi per solai, puntelli in acciaio e alluminio, sistemi di casseforme curve e per vani ascensore, sistemi per pareti controterra, casse­forme per pilastri, casseforme per vasche Biogas, pianali e mensole rampanti e ponteggi multidirezionali.

FARESIN BUILDING SPA
Via della Meccanica 1 – 36042 Breganze (VI)
0039 0445 300300 0039 0445 874748 info@faresinbuilding.com


Faresin Building Spa është një grup ndërkombëtar leader në prodhimin e sistemeve të kallëpve për ndërt¬im. Ndërmarrja është themeluar në1987 nga Guido Faresin me një mision specifik: zhvillimin dhe prodhimin e kallëpve dhe mjeteve të ndërtimit, industrial, tregtar dhe infrastrukturor teknikisht inovativë, në gjendje të zvogëloj kohën dhe kostot, duke përmirësuar efiençen dhe prodhimtarinë në kantier. Produktet janë: kallëp çeliku dhe alumini, kallëp special, sisteme për kate, profile çeliku dhe alumini, sisteme kallëpesh të kthyera dhe boshte ashensorësh, sisteme për mure kundër tokës, kallëpe për shtylla, kallëpe për vaska Biogas, platforma dhe rafte skelash.

Related Post

Albania’s “Shala” River is also ... Recently, some impressive photos from a river in North Albania can be seen on social networks, whose images are compared to those in Thailand. It is a...
Challenges to financing renewables projects in the... Global investment in renewable power has seen impressive growth, even surpassing anticipations with a total investment of USD 270.2 billion in 2014, 1...
EU dreams of Iranian gas to break dependence on Mo... The EU is hoping future gas imports from Iran can break its dependence on Russia as prospects grow for a nuclear deal that would include lifting san...
Final Facilitating multi-level governance for Ener...  The GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Energy Efficiency (ORF-EE), in collaboration with its Facilitating multi-level governance for Ener...
World Bank Agrees $800 mln loan for Turkey, Azerba... The World Bank’s board of directors approved loans of $400 million each for Turkey and Azerbaijan, for the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP...
share