FARESIN BUILDING SPA

FARESIN BUILDING SPA

faresinFaresin Bulding Spa è un gruppo internazionale leader nella produzione di sistemi di casseforme per l’edi­lizia. L’azienda è stata fondata nel 1987 da Guido Faresin con una missione precisa: sviluppare e produrre casseforme ed attrezzature per uso residenziale, industriale, commerciale ed infrastrutturale tecnicamente innovative, in grado di ridurre tempi e costi, migliorando l’efficienza e la produttività in cantiere. La gamma prodotti è composta da: casseforme in acciaio e alluminio, casseforme speciali, sistemi per solai, puntelli in acciaio e alluminio, sistemi di casseforme curve e per vani ascensore, sistemi per pareti controterra, casse­forme per pilastri, casseforme per vasche Biogas, pianali e mensole rampanti e ponteggi multidirezionali.

FARESIN BUILDING SPA
Via della Meccanica 1 – 36042 Breganze (VI)
0039 0445 300300 0039 0445 874748 info@faresinbuilding.com


Faresin Building Spa është një grup ndërkombëtar leader në prodhimin e sistemeve të kallëpve për ndërt¬im. Ndërmarrja është themeluar në1987 nga Guido Faresin me një mision specifik: zhvillimin dhe prodhimin e kallëpve dhe mjeteve të ndërtimit, industrial, tregtar dhe infrastrukturor teknikisht inovativë, në gjendje të zvogëloj kohën dhe kostot, duke përmirësuar efiençen dhe prodhimtarinë në kantier. Produktet janë: kallëp çeliku dhe alumini, kallëp special, sisteme për kate, profile çeliku dhe alumini, sisteme kallëpesh të kthyera dhe boshte ashensorësh, sisteme për mure kundër tokës, kallëpe për shtylla, kallëpe për vaska Biogas, platforma dhe rafte skelash.

Related Post

TAP project progressing according to schedule The Trans Adriatic Pipeline (TAP) project, designed to transport gas from the giant Shah Deniz II field in Azerbaijan to Europe, is progressing well a...
Azerbaijan Eyeing Gas Opportunity In Europe Azerbaijan is running lower on energy income but, amidst a revived push for a role in gas distribution in Europe, not on energy-ambitions. Baku is pu...
Greece presents its hydrocarbon treasure potential Israel, Lebanon and Cyprus have managed to alter the strategic calculations over Europe’s future energy security, following the confirmation of the ...
AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 – “... AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9663, DATË 18.12.2006 "PËR KONCESIONET", TË NDRYSHUAR Në mbështetje t...
Turkey to compensate for lack of Russian gas via T... If Russia limits supplies of natural gas, Turkey is going to compensate for this by the gas delivered through the Trans-Anatolian (TANAP) pipeline, Mi...
share