evroenergie SH.P.K.

evroenergie SH.P.K.

Shërbime konsulente dhe Nearshore- Outsourcing

evroenergie SH.P.K. me seli në Prishtinë, Republika e Kosovës i takon kompanisë së pavarur gjermane energieweit grup me seli në Gjermani, e cila me mëse 250 punëtorë ofron një portfolio të gjërë të shërbimeve mbështetëse me vlerë për ekonominë energjetike. Ne si Grup posedojmë ekspertizë të shkëlqyeshme dhe pervojë në implementimin e projekteve duke u bazuar në direktivat dhe standardet evropiane, si dhe ofrojmë zhvillimin e proceseve operative.

 

Ne ju ofrojmë shërbime konsulente të sigurta me cilësi të lartë lidhur me temat kyqe të ekonomisë energjetike në Evropën juglindore. Në bashkëpunim me ndërmarrjet simotra bofest consult GmbH dhe sapremium GmbH e përcjellim zhvillimin e këtyre tregjeve përmes projekteve të ndryshme. ( www.evroenergie.com )

Kontakt
evroenergie L.L.C
Ferat Dragaj Nr. 4
10000 Prishtinë
Kosovë

Telefoni: +381(0)38 223 481
Telefaksi: +381(0)38 223 482
E-Mail: info@evroenergie.com

Related Post

Socar is running into problems concerning Desfa Azerbaijan's state energy company Socar is running into problems concerning its stake in Greece's natural gas grid operator, Desfa, with the Greek par...
The myth of intermittency It is widely perceived that because the wind resource is intermittent, the wind technology is not ‘reliable’ enough to be a major power source. ...
VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
Pennine Petroleum Corporation, Albania’s oil... Pennine Petroleum Corporation announced that it has signed the main terms and conditions of a production sharing agreement for the Velca Block, in sou...
Onsite renewables Onsite renewables Renewable heat and power provision for buildings, developments, estates and communities Use of onsite renewable power generation...
share