EJ ITALIA SRL

EJ ITALIA SRL

Logo EJCommercializzazione e distribuzione per il mercato Italiano e quelli dei principali paesi del bacino del medi­terraneo, di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale a norma UNI-EN 124 (1995) prodotti da EJ Picardie, filiale industriale del medesimo gruppo. Il gruppo EJ ha sviluppato negli anni una diversificata gamma di prodotti tra le più complete del mercato, in grado di soddisfare le richieste più esigenti o specifiche. Il campo di ap­plicazione primario comprende tutti i settori delle infrastrutture sotterranee (Reti di acquedotti, fognature, adduzione acqua, captazione acque meteoriche, gas, telefoniche, elettriche ed applicazioni speciali in Porti, Aeroporti, Padiglioni espositivi ed Industria).

EJ ITALIA SRL
Via Marco Besso 40 – 00191 Roma
0039 06 3292671
0039 06 3296607
italia.commerciale@ejco.com
www.ejco.com


Tregtim dhe shpërndarje për tregun italian dhe në tregjet e vendeve kryesore të pellgut të Mesdheut të kapakëve dhe zgarave prej gize sferoidale sipas normës UNI-EN 124 (1995) prodhuar nga EJ Picardie, filiale industriale e të njëjtit grup. Grupi EJ ka zhvilluar gjatë viteve një gamë të gjerë produktesh nga më të plotat në treg, në gjendje për të kënaqur edhe kërkesat më të veçanta. Fusha parësore e aplikimit përfshin të gjithë sektorët e infrastrukturave të nëndheshme (kanalizim i ujërave të bardha dhe të zeza, furnizim me ujë, mbledhje e ujërave të reshjeve, rrjet gazi, telefonik. Elektrik dhe punime speciale në Porte, Aeroporte, Pavijone ekspozitash dhe Industri).

Related Post

Russia And Turkey Agree To Route For New Turkish S... ISTANBUL -- The U.S., the European Union and Russia are locked in an energy battle, and its outcome depends almost entirely on one country: Turkey. ...
Wind Power without fuel Europe is wealthy in wind resources – enough wind blows across Europe to power the entire continent. Today, tomorrow and forever. Wind energy ca...
The progress of wind energy Wind technology has made major progression from the prototypes of just 25 years ago. Wind energy has come of age, and now constitutes a mainstream po...
Energy Community says it will call two tenders und... The Energy Community Secretariat has published service prior information notices regarding two upcoming tender procedures under WB6 electricity market...
Snam: 20-percent interest in TAP would cost around... A 20-percent interest in the Trans Adriatic Pipeline (TAP) project would cost around 400 million euros, Natural Gas Europe reported with the reference...
share