EJ ITALIA SRL

EJ ITALIA SRL

Logo EJCommercializzazione e distribuzione per il mercato Italiano e quelli dei principali paesi del bacino del medi­terraneo, di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale a norma UNI-EN 124 (1995) prodotti da EJ Picardie, filiale industriale del medesimo gruppo. Il gruppo EJ ha sviluppato negli anni una diversificata gamma di prodotti tra le più complete del mercato, in grado di soddisfare le richieste più esigenti o specifiche. Il campo di ap­plicazione primario comprende tutti i settori delle infrastrutture sotterranee (Reti di acquedotti, fognature, adduzione acqua, captazione acque meteoriche, gas, telefoniche, elettriche ed applicazioni speciali in Porti, Aeroporti, Padiglioni espositivi ed Industria).

EJ ITALIA SRL
Via Marco Besso 40 – 00191 Roma
0039 06 3292671
0039 06 3296607
italia.commerciale@ejco.com
www.ejco.com


Tregtim dhe shpërndarje për tregun italian dhe në tregjet e vendeve kryesore të pellgut të Mesdheut të kapakëve dhe zgarave prej gize sferoidale sipas normës UNI-EN 124 (1995) prodhuar nga EJ Picardie, filiale industriale e të njëjtit grup. Grupi EJ ka zhvilluar gjatë viteve një gamë të gjerë produktesh nga më të plotat në treg, në gjendje për të kënaqur edhe kërkesat më të veçanta. Fusha parësore e aplikimit përfshin të gjithë sektorët e infrastrukturave të nëndheshme (kanalizim i ujërave të bardha dhe të zeza, furnizim me ujë, mbledhje e ujërave të reshjeve, rrjet gazi, telefonik. Elektrik dhe punime speciale në Porte, Aeroporte, Pavijone ekspozitash dhe Industri).

Related Post

Albania seeking bids for oil, gas search in June Albania will offer companies interested in oil and gas exploration seven offshore and onshore blocks in June in a bidding process, officials said on M...
Approved the law for the natural gas sector that p... Productive Activities Commission today approved the draft of the natural gas sector, which aims to improve the management of this strategic sector for...
Assessing the performance of natural bitumen from ... The market for high modulus asphalt mixes has become very competitive in recent years, most notably in the segment for bitumen additives. Written by E...
The European wind resource The European wind resource There is enough wind energy resources to power all of Europe, whose current consumption is 2,900 TWh.
Natural gas from “Shah Deniz 2” has al... Baku, October 14, "Natural gas to be produced from "Shah Deniz 2" till 2044, has already been distributed among companies from 8 countries on the bas...
share