EJ ITALIA SRL

EJ ITALIA SRL

Logo EJCommercializzazione e distribuzione per il mercato Italiano e quelli dei principali paesi del bacino del medi­terraneo, di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale a norma UNI-EN 124 (1995) prodotti da EJ Picardie, filiale industriale del medesimo gruppo. Il gruppo EJ ha sviluppato negli anni una diversificata gamma di prodotti tra le più complete del mercato, in grado di soddisfare le richieste più esigenti o specifiche. Il campo di ap­plicazione primario comprende tutti i settori delle infrastrutture sotterranee (Reti di acquedotti, fognature, adduzione acqua, captazione acque meteoriche, gas, telefoniche, elettriche ed applicazioni speciali in Porti, Aeroporti, Padiglioni espositivi ed Industria).

EJ ITALIA SRL
Via Marco Besso 40 – 00191 Roma
0039 06 3292671
0039 06 3296607
italia.commerciale@ejco.com
www.ejco.com


Tregtim dhe shpërndarje për tregun italian dhe në tregjet e vendeve kryesore të pellgut të Mesdheut të kapakëve dhe zgarave prej gize sferoidale sipas normës UNI-EN 124 (1995) prodhuar nga EJ Picardie, filiale industriale e të njëjtit grup. Grupi EJ ka zhvilluar gjatë viteve një gamë të gjerë produktesh nga më të plotat në treg, në gjendje për të kënaqur edhe kërkesat më të veçanta. Fusha parësore e aplikimit përfshin të gjithë sektorët e infrastrukturave të nëndheshme (kanalizim i ujërave të bardha dhe të zeza, furnizim me ujë, mbledhje e ujërave të reshjeve, rrjet gazi, telefonik. Elektrik dhe punime speciale në Porte, Aeroporte, Pavijone ekspozitash dhe Industri).

Related Post

Energy security Europe is facing an energy crisis. We now live in an era of energy uncertainty. The days of cheap and abundantly available energy are over. Europe ...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
TAP awards contracts for Italy onshore constructio... Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) awarded a contract for the Engineering, Procurement and Construction (EPC) of the Pipeline Receiving Terminal (PRT) a...
Greece to launch tender for power grid operator en... Greece's main power utility will formally launch the sale of a stake in its power grid operator ADMIE in June, a step towards opening up its electrici...
European Wind Energy Association-Official scenario... The electricity production from wind energy and its contribution to meeting European electricity consumption is: 83 TWh in 2005 (2.8% of European e...
share