EDIL MAN SRL

EDIL MAN SRL

edilRealizzazione di opere di ristrutturazione, costruzione e adeguamento energetico degli immobili. La società agisce in sinergia con tecnici, ingegneri, architetti e geometri, professionisti in generale che integrano le capacità tecniche dell’impresa, agendo in maniera sinergica e fornendo al cliente un prodotto completo. Particolare riguardo viene prestato alle soluzioni tecnologiche che consentono di attivare formule di ri­sparmio energetico sia per le abitazioni sia per complessi adibiti a funzioni istituzionali e industriali: solare termico, pannelli fotovoltaici, geotermia, sono solo alcune delle soluzioni implementate nel corso degli anni all’interno dei progetti di costruzione e ristrutturazione realizzati da Edil Man.

EDIL MAN SRL
Via A. De Gasperi 279 – 55100, S. Anna (LU)
0039 335 6777833 | 328 5584494
edilman.srl@alice.it


Realizim i veprave të ristrukturimit, ndërtimit dhe përshtatjes energjetike të ndërtesave. Shoqëria vepron në sinergji me teknikë, inxhinierë, arkitektë dhe gjeometër, profesionistë në përgjithësi që integrojnë aftësitë teknike të ndërmarrjes, duke vepruar në mënyrë sinergjike për t’i ofruar klientit produktin e plotë. Një vëm­endje e veçantë i kushtohet zgjidhjeve teknologjike që mundësojnë aktivizimin e formulave për kursimin energjetik si për banesat ashtu edhe për komplekset me funksione institucionale dhe industriale: diellor ter­mik, panele fotovoltaike, gjeotermia, janë vetëm disa nga zgjidhjet e zbatuara gjatë viteve brenda projekte­ve të ndërtimit dhe ristrukturimit të realizuara nga Edil Man.

Related Post

Albania picks bids by Shell, Delek unit for oil ex... Albania has picked a venture led by Royal Dutch Shell and a company owned by Israeli's Delek Group to carry out onshore oil exploration projects, subj...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
TransAtlantic Petroleum Provides Operational Updat... HAMILTON, Bermuda, Oct 01, 2015 (GLOBE NEWSWIRE via COMTEX) -- TransAtlantic Petroleum Ltd. (nyse mkt:TAT) (TNP) (the "Company" or "TransAtlantic") t...
Bulgaria, Macedonia agree to step up cooperation i... SOFIA (Bulgaria), - EU candidate Macedonia and Bulgaria signed on Tuesday a friendship treaty that paves the way for closer cooperation in energy and ...
Operators planning more than 6,500 miles of offsho... Operators and developers are studying, planning, and building just over 6,577 mi (10,582 km) of oil and gas pipelines to bring these supplies from off...
share