EDIL MA.CA SRL

EDIL MA.CA SRL

edil-maca-300x107Costituita nel 1985, oggi la società è attrezzata per eseguire opere per diversi milioni di euro sia di lavori pubblici e privati. Nel corso degli anni , oltre all’incremento delle attrezzature, macchinari e automezzi , ha curato anche la formazione dei propri collaboratori e dipendenti per la creazione di un gruppo qualifica­to. La Edil Ma.Ca. è accreditata in : – Attestazione SOA ( OG 1,OG 2, OG 6 e OG 11 ) , – Certificazione ISO 9001:2008 , – Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali. La solidità della struttura con specifica attenzio­ne ai particolari, la crescita degli anni delle commesse , la facile manutenzione degli impianti , il rispetto e la notorietà dei fornitori e subappaltatori e la loro conservazione nel tempo , hanno consentito alla Edil Ma. Ca. di essere una azienda sana che rappresenta un valore aggiunto al territorio.

EDIL MA.CA SRL
Via Foreste 20 – 03022 Boville Ernica (FR)
0039 0775 379255
0039 0775 379255
infoedilmaca@libero.it
www.capognagroup.it


E themeluar në vitin 1985, sot shoqëria është e pajisur në mënyrë të tillë që të mund të kryejë vepra si publike ashtu edhe private që kushtojnë disa milionë euro. Me kalimin e viteve, përveç shtimit të pajisjeve, makinerive dhe automjeteve, është kujdesur edhe për trajnimin e bashkëpunëtorëve dhe vartësve të vet për krijimin e një grupi të kualifikuar. Edil Ma. Ca. ka këto çertifikime: SOA ( OG 1,OG 2, OG 6 e OG 11 ), ISO 9001:2008, e regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Menaxhimit Mjedisor. Edil Ma. Ca. është sot një ndërm­arrje e shëndoshë me një vlerë të shtuar për territorin edhe falë qëndrueshmërisë së strukturës me një vëm­endje të posaçme ndaj hollësive, shtimit të kontratave ndër vite, mirëmbajtjes së lehtë impianteve, respektit dhe emrit të mirë të bashkëpunëtorëve e partnerëve dhe ruajtjes së tyre me kalimin e kohës.

Related Post

TAP vital to European energy security The Trans-Adriatic Pipeline project, which envisages the transportation of gas from the second stage of development of Azerbaijan's giant Shah Deniz g...
Bankers Petroleum – An Overlooked Gem In An ... Summary Bankers is extracting crude from continental Europe’s largest onshore oilfield; Patos-Marinza in Albania. Growing production with the move f...
EU Western Balkans boost energy ties At the Western Balkans Summit in Vienna, European Commission Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič was expected to look for ways to boost ene...
The growth of the pipelines in SEE: a political or... In the last period, by a rapid glimpse seems that we are in a multiplication of initiatives gas pipeline that advance with chaotic and indefinite road...
share