EDIL MA.CA SRL

EDIL MA.CA SRL

edil-maca-300x107Costituita nel 1985, oggi la società è attrezzata per eseguire opere per diversi milioni di euro sia di lavori pubblici e privati. Nel corso degli anni , oltre all’incremento delle attrezzature, macchinari e automezzi , ha curato anche la formazione dei propri collaboratori e dipendenti per la creazione di un gruppo qualifica­to. La Edil Ma.Ca. è accreditata in : – Attestazione SOA ( OG 1,OG 2, OG 6 e OG 11 ) , – Certificazione ISO 9001:2008 , – Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali. La solidità della struttura con specifica attenzio­ne ai particolari, la crescita degli anni delle commesse , la facile manutenzione degli impianti , il rispetto e la notorietà dei fornitori e subappaltatori e la loro conservazione nel tempo , hanno consentito alla Edil Ma. Ca. di essere una azienda sana che rappresenta un valore aggiunto al territorio.

EDIL MA.CA SRL
Via Foreste 20 – 03022 Boville Ernica (FR)
0039 0775 379255
0039 0775 379255
infoedilmaca@libero.it
www.capognagroup.it


E themeluar në vitin 1985, sot shoqëria është e pajisur në mënyrë të tillë që të mund të kryejë vepra si publike ashtu edhe private që kushtojnë disa milionë euro. Me kalimin e viteve, përveç shtimit të pajisjeve, makinerive dhe automjeteve, është kujdesur edhe për trajnimin e bashkëpunëtorëve dhe vartësve të vet për krijimin e një grupi të kualifikuar. Edil Ma. Ca. ka këto çertifikime: SOA ( OG 1,OG 2, OG 6 e OG 11 ), ISO 9001:2008, e regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Menaxhimit Mjedisor. Edil Ma. Ca. është sot një ndërm­arrje e shëndoshë me një vlerë të shtuar për territorin edhe falë qëndrueshmërisë së strukturës me një vëm­endje të posaçme ndaj hollësive, shtimit të kontratave ndër vite, mirëmbajtjes së lehtë impianteve, respektit dhe emrit të mirë të bashkëpunëtorëve e partnerëve dhe ruajtjes së tyre me kalimin e kohës.

Related Post

European Commission – Official scenarios European Commission Baseline scenarios provide a reference comparison for a range of alternative scenarios and energy policy options. The ref...
TAP vital to European energy security The Trans-Adriatic Pipeline project, which envisages the transportation of gas from the second stage of development of Azerbaijan's giant Shah Deniz g...
TAP issues contract notice for supply and installa... TAP issues contract notice for supply and installation of gas turbine compressors in Greece and Albania Trans Adriatic Pipeline (TAP) is continui...
Corinth Pipeworks to provide pipes for Greek secti... Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) awarded a contract to Corinth Pipeworks S.A. who will provide approximately 495km of 48” diameter line pipes for the ...
Ilham Aliyev: Energy security cannot be considered... Azerbaijani President Ilham Aliyev addressed a working lunch as part of the G-20 Summit in Antalya on Nov.16. The head of state noted that high-level...
share