DIVA ERIS – INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS, S.a.s.

DIVA ERIS - INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS, S.a.s.

DE-logoConsulenza alle imprese italiane in diversi settori, penetrazione nuovi mercati strategici, attivazione di strut­ture produttive all’estero. In veste di Amministratore delegato di Fiera del Levante Servizi ha progettato il nuovo format della Fiera del Levante all’estero, specializzando l’evento sui temi dell’ecologia e delle ener­gie rinnovabili e realizzando diverse edizioni in Albania, Macedonia e Montenegro.

DIVA ERIS – INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS, S.a.s.
Via Tridente 2b c/o Cna Bari & Puglia – 70125 Bari
0039 080 9901099
mail@divaeris.info
www.divaeris.info


Konsulencë kompanive italiane në sektorë të ndryshëm, depërtim në tregje të reja strategjike, aktivizim i strukturave prodhuese jashtë vendit. Me cilësinë e Administratorit të deleguar të Fiera del Levante, ka projektuar formatin e ri të Fiera del Levante jashtë shtetit, duke e specializuar këtë ngjarje mbi temat e ekologjisë dhe energjive të rinovueshme dhe duke realizuar edicione të ndryshme në Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi.

 

Related Post

Heat pumps Heat pumps These are devices that can extract and amplify heat obtained from a source of thermal energy. There are several types of heat pump. A...
Blackbird Energy: Buy The Rumor, Sell The News Summary Blackbird Energy is an emerging explorer targeting the Montney formation in Canada. Thanks to its first two Montney wells, the company garne...
How many turbines are required? At the end of 2005, an estimated 47,000 wind turbines were installed in Europe, generating 83 TWh of electricity, equal to about 2.8% of European elec...
EU urged to help Western Balkans phase out coal As leaders meet in Vienna to discuss closer cooperation, they must address the energy transition, argues CAN Europe  The EU should use its influence ...
VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
share