DIVA ERIS – INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS, S.a.s.

DIVA ERIS - INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS, S.a.s.

DE-logoConsulenza alle imprese italiane in diversi settori, penetrazione nuovi mercati strategici, attivazione di strut­ture produttive all’estero. In veste di Amministratore delegato di Fiera del Levante Servizi ha progettato il nuovo format della Fiera del Levante all’estero, specializzando l’evento sui temi dell’ecologia e delle ener­gie rinnovabili e realizzando diverse edizioni in Albania, Macedonia e Montenegro.

DIVA ERIS – INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS, S.a.s.
Via Tridente 2b c/o Cna Bari & Puglia – 70125 Bari
0039 080 9901099
mail@divaeris.info
www.divaeris.info


Konsulencë kompanive italiane në sektorë të ndryshëm, depërtim në tregje të reja strategjike, aktivizim i strukturave prodhuese jashtë vendit. Me cilësinë e Administratorit të deleguar të Fiera del Levante, ka projektuar formatin e ri të Fiera del Levante jashtë shtetit, duke e specializuar këtë ngjarje mbi temat e ekologjisë dhe energjive të rinovueshme dhe duke realizuar edicione të ndryshme në Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi.

 

Related Post

Audit finds in favour of Bankers Petroleum in tax ... Canada-based Bankers Petroleum said on August 29 it has finally resolved a tax dispute with the Albanian government and it will be reimbursed for "exc...
Ligji Nr.9663 dt. 18.12.2006 i azhornuar – P... LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ligjin nr.9995, date 22.09.2008 ** Ndryshuar me ligjin nr.10137, date 11.05.2009 *** Ndr...
Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
Snam: 20-percent interest in TAP would cost around... A 20-percent interest in the Trans Adriatic Pipeline (TAP) project would cost around 400 million euros, Natural Gas Europe reported with the reference...
Solar heating Solar heating Active solar heating systems convert solar radiation into heat which can be used directly. In the Albania uses are primarily domes...
share