Cons.Alt

Cons.Alt

altIl consorzio Cons.Al.t., costituito dalle imprese Cte S.p.A. e Seval s.r.l. opera nel settore del Trasporto di Energia Elettrica, aereo e interrato ad Alta Tensione fino a 400 kV. In quest’ambito il consorzio esegue le seguenti attività di maggior rilievo: progettazione preliminare e ingegneria di dettaglio, sopralluoghi e tracciamenti, opere civili compreso la realizzazione di fondazioni speciali con pali trivellati o ancoraggi, montaggi meccanici di sostegni (a traliccio o tubolari) per linee elettriche o strutture in acciaio in genere, tesatura di conduttori singoli o in fascio anche con elicottero, manutenzione programmata o straordinaria, gestione della rete. Altri settori in cui opera il consorzio: sondaggi e prospezioni geologiche, impianti tec­nologici ferroviari, impianti idroelettrici di piccola taglia, gestione e trattamento rifiuti WEEE (Waste Electric and Electronic Equipent).

C.T.E. S.P.A (CONSORZIO CONS.AL.T.)
Via Circonvallazione 53 – 15011 Acqui Terme (AL)
0039 0144 359311
0039 0144 359300
info@cte-spa.com
www.cte-spa.com


Themeluar nga ndërmarrjet Cte S.p.A dhe Seval s.r.l, shoqëria Cons.Al.t. operon në sektorin e Transportit dhe të Energjisë Elektrike me Tensionin e Lartë mbi siperfaqe dhe nëntokësore deri në 400 kV. Në këtë fushë, Cons.Al.t. ka realizuar aktivitete shumë të rëndësishme si projektimin dhe inxhinieri e detajuar; in­spektimin dhe supervizime; punime ndërtimore në realizimin e themeleve të veçanta me shpim ose anko­rim; monitorim dhe mbështetje mekanike (me trinë ose me tuba) për linjat elektrike ose për struktura çeliku të përgjithshme; thurja e përçuesve të vetëm ose e trarëve me helikopter; mirëmbajtje dhe menaxhim rrjeti. Sektorë të tjerë ku operon ndërmarrja: sondazhe dhe kërkime gjeologjike; impiante teknologjike hekuru­dhore; impiante hidroelektrike të përmasave të vogla; menaxhimi i mbetjeve dhe trajtimi hidroelektrik.

Related Post

World Bank Agrees $800 mln loan for Turkey, Azerba... The World Bank’s board of directors approved loans of $400 million each for Turkey and Azerbaijan, for the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP...
EU urged to help Western Balkans phase out coal As leaders meet in Vienna to discuss closer cooperation, they must address the energy transition, argues CAN Europe  The EU should use its influence ...
TANAP gas pipeline project sees shareholding deal ... Pipeline (TANAP) project expects BP to resolve outstanding issues soon to become a stakeholder in the multi-billion dollar project that aims to redu...
TransAtlantic Petroleum Provides Operational Updat... HAMILTON, Bermuda, Oct 01, 2015 (GLOBE NEWSWIRE via COMTEX) -- TransAtlantic Petroleum Ltd. (nyse mkt:TAT) (TNP) (the "Company" or "TransAtlantic") t...
San Leon Energy Plc Earns “Corporate” Rating from ... San Leon Energy Plc (LON:SLE)‘s stock had its “corporate” rating reaffirmed by FinnCap in a research note issued on Tuesday. San Leon Energy Plc (LON...
share