Cons.Alt

Cons.Alt

altIl consorzio Cons.Al.t., costituito dalle imprese Cte S.p.A. e Seval s.r.l. opera nel settore del Trasporto di Energia Elettrica, aereo e interrato ad Alta Tensione fino a 400 kV. In quest’ambito il consorzio esegue le seguenti attività di maggior rilievo: progettazione preliminare e ingegneria di dettaglio, sopralluoghi e tracciamenti, opere civili compreso la realizzazione di fondazioni speciali con pali trivellati o ancoraggi, montaggi meccanici di sostegni (a traliccio o tubolari) per linee elettriche o strutture in acciaio in genere, tesatura di conduttori singoli o in fascio anche con elicottero, manutenzione programmata o straordinaria, gestione della rete. Altri settori in cui opera il consorzio: sondaggi e prospezioni geologiche, impianti tec­nologici ferroviari, impianti idroelettrici di piccola taglia, gestione e trattamento rifiuti WEEE (Waste Electric and Electronic Equipent).

C.T.E. S.P.A (CONSORZIO CONS.AL.T.)
Via Circonvallazione 53 – 15011 Acqui Terme (AL)
0039 0144 359311
0039 0144 359300
info@cte-spa.com
www.cte-spa.com


Themeluar nga ndërmarrjet Cte S.p.A dhe Seval s.r.l, shoqëria Cons.Al.t. operon në sektorin e Transportit dhe të Energjisë Elektrike me Tensionin e Lartë mbi siperfaqe dhe nëntokësore deri në 400 kV. Në këtë fushë, Cons.Al.t. ka realizuar aktivitete shumë të rëndësishme si projektimin dhe inxhinieri e detajuar; in­spektimin dhe supervizime; punime ndërtimore në realizimin e themeleve të veçanta me shpim ose anko­rim; monitorim dhe mbështetje mekanike (me trinë ose me tuba) për linjat elektrike ose për struktura çeliku të përgjithshme; thurja e përçuesve të vetëm ose e trarëve me helikopter; mirëmbajtje dhe menaxhim rrjeti. Sektorë të tjerë ku operon ndërmarrja: sondazhe dhe kërkime gjeologjike; impiante teknologjike hekuru­dhore; impiante hidroelektrike të përmasave të vogla; menaxhimi i mbetjeve dhe trajtimi hidroelektrik.

Related Post

Strategic International Cooperation on Science and... International Center on Small Hydro Power, an international organization co-funded by the UN devoted to the promotion and development of small hydro p...
US ‘Applying Pressure’ on Greece to Bu... US diplomats are working in Greece to make sure the interconnector project between Athens and Sofia will be carried out, the Bulgarian National Radio ...
VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
Pennine signs Velca Block PSA, anticipates into Al...  "Pennine" is pleased to announce that it has signed a Production Sharing Agreement ("PSA") with Albpetrol Sh.A ("Albpetrol") for the exploration and ...
San Leon Energy Plc Earns “Corporate” Rating from ... San Leon Energy Plc (LON:SLE)‘s stock had its “corporate” rating reaffirmed by FinnCap in a research note issued on Tuesday. San Leon Energy Plc (LON...
share