CONDOR SPA

CONDOR SPA

logo_condorCONDOR rappresenta da oltre vent’anni l’eccellenza italiana nella progettazione, produzione, vendita e noleggio di ponteggi, casseforme per muri e per solai, blindaggi per scavi in sicurezza, oltre che strutture per lo spettacolo quali tribune e coperture. Il valore aggiunto di Condor risiede nella capacità di seguire il cliente fin dalle fasi preliminari del cantiere attraverso team di tecnici esperti che garantiscono un servizio a 360°, sia in Italia che nel Mondo, proponendo un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia infrastrutturale, industriale, residenziale e ristrutturazione, offrendo standard elevati in materia di sicurezza e qualità.

CONDOR SPA
Via Zona Industriale Castel San Giorgio – 84083 Salerno
0039 0827 36890
0039 0827 36987
info@condorteam.com
www.condorteam.com


CONDOR përfaqëson nga më shumë se njëzet vjet ekselencën italiane në projektim, prodhim, shitje dhe qeradhënie të skelave për fasadë dhe armaturë, skena e podiume struktura mbajtëse në gërmim. Vlera e shtuar e Condor është kapaciteti për të ndjekur klientin që nga fazat preliminare të kantierit nëpërmjet një team teknikësh ekspert që garantojnë një shërbim në 360°, si në Itali dhe në Botë, duke propozuar një varg të gjerë produktesh për ndërtimin infrastruktural, industrial, rezidencial dhe ristrukturim, duke ofruar stan­dard të lartë përsa i përket sigurisë dhe cilësisë.

Related Post

Petronas Said to Consider Buying Statoil’s Stake i... Malaysia’s state-owned energy company is considering acquiring Statoil ASA’s stake in a gas pipeline into Europe from the Caspian basin, two people wi...
EU urged to help Western Balkans phase out coal As leaders meet in Vienna to discuss closer cooperation, they must address the energy transition, argues CAN Europe  The EU should use its influence ...
Pennine Petroleum Corporation, Albania’s oil... Pennine Petroleum Corporation announced that it has signed the main terms and conditions of a production sharing agreement for the Velca Block, in sou...
The first 100% green project in Albania. First PV... On 1st March 2016, AEA-Albania Energy Association team implemented the first Photovoltaic System in Albania, Cerrik, at a children center managed by C...
New Power Line to Link Albania to Macedonia A German bank loan of 50 million euros opens the way for the construction of 126km high voltage 400kV line from Elbasan in Albania to Bitola in Mace...
share