CONDOR SPA

CONDOR SPA

logo_condorCONDOR rappresenta da oltre vent’anni l’eccellenza italiana nella progettazione, produzione, vendita e noleggio di ponteggi, casseforme per muri e per solai, blindaggi per scavi in sicurezza, oltre che strutture per lo spettacolo quali tribune e coperture. Il valore aggiunto di Condor risiede nella capacità di seguire il cliente fin dalle fasi preliminari del cantiere attraverso team di tecnici esperti che garantiscono un servizio a 360°, sia in Italia che nel Mondo, proponendo un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia infrastrutturale, industriale, residenziale e ristrutturazione, offrendo standard elevati in materia di sicurezza e qualità.

CONDOR SPA
Via Zona Industriale Castel San Giorgio – 84083 Salerno
0039 0827 36890
0039 0827 36987
info@condorteam.com
www.condorteam.com


CONDOR përfaqëson nga më shumë se njëzet vjet ekselencën italiane në projektim, prodhim, shitje dhe qeradhënie të skelave për fasadë dhe armaturë, skena e podiume struktura mbajtëse në gërmim. Vlera e shtuar e Condor është kapaciteti për të ndjekur klientin që nga fazat preliminare të kantierit nëpërmjet një team teknikësh ekspert që garantojnë një shërbim në 360°, si në Itali dhe në Botë, duke propozuar një varg të gjerë produktesh për ndërtimin infrastruktural, industrial, rezidencial dhe ristrukturim, duke ofruar stan­dard të lartë përsa i përket sigurisë dhe cilësisë.

Related Post

Gas Pipeline Web Sought to Reduce Russia’s Grip on... European officials on Friday will take a step toward creating a web of natural gas pipelines across the region’s southeast as a way to reduce the thre...
TAP project progressing according to schedule The Trans Adriatic Pipeline (TAP) project, designed to transport gas from the giant Shah Deniz II field in Azerbaijan to Europe, is progressing well a...
New study: Nord Stream 2 will benefit security of ... Nord Stream 2 is likely to benefit rather than hurt energy security in Central and Eastern Europe and in the UK and Germany. The gas pipeline, which G...
The Dutch win the incinerator concession in Tirana... An Dutch company with offices in Amsterdam, Netherlands, is the winner of the concession for the construction of the incinerator landfill and rehabili...
Azerbaijan to enhance its role in forming energy c... The Southern Gas Corridor (SGC) project will enhance Azerbaijan’s role in forming eastern and western energy corridors. Deputy Energy Minister Na...
share