CONDOR SPA

CONDOR SPA

logo_condorCONDOR rappresenta da oltre vent’anni l’eccellenza italiana nella progettazione, produzione, vendita e noleggio di ponteggi, casseforme per muri e per solai, blindaggi per scavi in sicurezza, oltre che strutture per lo spettacolo quali tribune e coperture. Il valore aggiunto di Condor risiede nella capacità di seguire il cliente fin dalle fasi preliminari del cantiere attraverso team di tecnici esperti che garantiscono un servizio a 360°, sia in Italia che nel Mondo, proponendo un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia infrastrutturale, industriale, residenziale e ristrutturazione, offrendo standard elevati in materia di sicurezza e qualità.

CONDOR SPA
Via Zona Industriale Castel San Giorgio – 84083 Salerno
0039 0827 36890
0039 0827 36987
info@condorteam.com
www.condorteam.com


CONDOR përfaqëson nga më shumë se njëzet vjet ekselencën italiane në projektim, prodhim, shitje dhe qeradhënie të skelave për fasadë dhe armaturë, skena e podiume struktura mbajtëse në gërmim. Vlera e shtuar e Condor është kapaciteti për të ndjekur klientin që nga fazat preliminare të kantierit nëpërmjet një team teknikësh ekspert që garantojnë një shërbim në 360°, si në Itali dhe në Botë, duke propozuar një varg të gjerë produktesh për ndërtimin infrastruktural, industrial, rezidencial dhe ristrukturim, duke ofruar stan­dard të lartë përsa i përket sigurisë dhe cilësisë.

Related Post

Gas Pipeline Web Sought to Reduce Russia’s Grip on... European officials on Friday will take a step toward creating a web of natural gas pipelines across the region’s southeast as a way to reduce the thre...
Iran to present plan to Switzerland for Europe gas... Iran's media said on Sunday the country is reviving a plan to pipe natural gas to Switzerland and thereon across Europe.    A package of proposals ov...
Gazprom Announces New Gas Supply Route under Black... Russian energy giant Gazprom has said it signed a memorandum with Italy's Edison SpA and Greece's DEPA SA on gas deliveries. In a press statement, ...
Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
Greece to launch tender for power grid operator en... Greece's main power utility will formally launch the sale of a stake in its power grid operator ADMIE in June, a step towards opening up its electrici...
share