CONDOR SPA

CONDOR SPA

logo_condorCONDOR rappresenta da oltre vent’anni l’eccellenza italiana nella progettazione, produzione, vendita e noleggio di ponteggi, casseforme per muri e per solai, blindaggi per scavi in sicurezza, oltre che strutture per lo spettacolo quali tribune e coperture. Il valore aggiunto di Condor risiede nella capacità di seguire il cliente fin dalle fasi preliminari del cantiere attraverso team di tecnici esperti che garantiscono un servizio a 360°, sia in Italia che nel Mondo, proponendo un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia infrastrutturale, industriale, residenziale e ristrutturazione, offrendo standard elevati in materia di sicurezza e qualità.

CONDOR SPA
Via Zona Industriale Castel San Giorgio – 84083 Salerno
0039 0827 36890
0039 0827 36987
info@condorteam.com
www.condorteam.com


CONDOR përfaqëson nga më shumë se njëzet vjet ekselencën italiane në projektim, prodhim, shitje dhe qeradhënie të skelave për fasadë dhe armaturë, skena e podiume struktura mbajtëse në gërmim. Vlera e shtuar e Condor është kapaciteti për të ndjekur klientin që nga fazat preliminare të kantierit nëpërmjet një team teknikësh ekspert që garantojnë një shërbim në 360°, si në Itali dhe në Botë, duke propozuar një varg të gjerë produktesh për ndërtimin infrastruktural, industrial, rezidencial dhe ristrukturim, duke ofruar stan­dard të lartë përsa i përket sigurisë dhe cilësisë.

Related Post

Geothermal heat Geothermal heat Heat from the hot core of the earth can be extracted and used in various ways (including ground source heat pumps described sep...
Construction Begins on Trans Adriatic Pipeline ATHENS—Construction work has begun on the Trans Adriatic Pipeline, which is expected to bring natural gas from the Caspian Sea to Europe and ease rel...
The growth of the pipelines in SEE: a political or... In the last period, by a rapid glimpse seems that we are in a multiplication of initiatives gas pipeline that advance with chaotic and indefinite road...
Approved the law for the natural gas sector that p... Productive Activities Commission today approved the draft of the natural gas sector, which aims to improve the management of this strategic sector for...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
share