Publication


22
Jun 2016
Investment in Electricity Generation and Transmission

Investment in Electricity Generation and Transmission Decision Making under Uncertainty Authors: Conejo, A.J., Baringo Morales, L., Kazempour, S.J., Siddiqui, A.S. This book provides an in-depth analysis of investment problems pertaining to electric energy infrastructure, including both generation and transmission facilities. The analysis encompasses decision-making tools for expansion planning, reinforcement, and the selection and timing of investment options. In this regard, the book provides an up-to-date description of analytical tools to address challenging investment questions such as: How can we expand and/or reinforce our aging electricity transmission infrastructure? How can we expand the transmission......

Read More


Solar Domestic Water Heating

Solar Domestic Water Heating

Solar Domestic Water Heating: The Earthscan Expert Handbook for Planning, Design and Installation  Solar Domestic Water Heating is a comprehensive introduction to all aspects of solar domestic water heating systems. As fossil fuel prices...


Read More

Rusia, BE-ja dhe diplomacia e gazsjellësit Kaspik

Rusia, BE-ja dhe diplomacia e gazsjellësit Kaspik

Gjatë viteve të fundit, dëshmojmë një përkeqësim të rëndë të marrëdhënieve energjitike, ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian (BE-së). Çështja mbi gazin, është një çështje tepër e rëndësishme, e lidhur ngushtë me përpjekjet e vazhdueshme...


Read More

Page 1 of 812345...Last »