Events


30
Jan 2013

Në vitin 2013, panairi NDËRTIME në Tiranë, hap dyert e tij nga data 28 deri me 30 Mars, me një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh, me sigurinë se tashmë përbën panairin shumëtematik për sipërmarrjet e Industrisë së Ndërtimit dhe Energjetikës që janë aktivë në Shqipëri por dhe më gjerësisht në Ballkanin perëndimor. Duke patur parasysh se nga qeveria Shqiptare është hartuar Strategjia Kombëtare e Energjisë (National Energy Strategy) dhe është tashmë në fuqi Plani Kombëtar i Efikasitetit të Energjisë në përputhje me Direktivën Europiane, ndërsa ka përfunduar projekt ligji mbi politikat......

Read More


DEVELOPING NEW MARKETS FOR ECO-INNOVATION

To stay at the forefront of global competition with a strong technological base and industrial capabilities, increased strategic investments in research, development, validation and piloting are required in sustainable and green innovative solutions for...


Read More

Panairi i Ndertimit “23-25 Mars Tirane-Shqiperi “

www.kataskeves.com.gr www.constructionsalbania.com     EXPO BALKAN FOKUSOHET NË NDËRTIM Doni të vendosni produktet dhe shërbimet tuaja përballë Shoqërive më të mëdha të Ndërtimit në Ballkan, Rishitësit e Materialeve të Ndërtimit, Tregtarëve dhe Shoqatave përkatëse...


Read More

Page 4 of 41234