C. G. COSTRUZIONI SRL

C. G. COSTRUZIONI SRL

CG_LOGO_SÈ stata costituita nel 1979 come impresa individuale per poi essere definitivamente trasformata nell’attua­le C. G. Costruzioni s.r.l. Opera nel campo delle opere pubbliche e dell’edilizia privata su tutto il territorio Nazionale. I settori di interesse riguardano essenzialmente lavori di edilizia, strade, acquedotti, fognature, impianti tecnologici ed opere di consolidamento.

C. G. COSTRUZIONI SRL
Corso Kennedy 95 – 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)
0039 0932 927969
0039 0932 927969
sacutron@tin.it


Është themeluar ne 1979 si ndërmarrje individuale dhe më pas është trasformuar në mënyrë përfundimtare në aktualen C. G. Costruzioni s.r.l. Operon në fushën e veprave publike dhe të ndërtimit privat në gjithë territorin kombëtar. Sektorët e interesit i perkasin vecanërisht punëve të ndërtimit, rrugëve, ujësjellësave, kanalizimeve, impianteve teknologjikë dhe veprave të konsoliduara.

Related Post

San Leon Energy Plc Earns “Corporate” Rating from ... San Leon Energy Plc (LON:SLE)‘s stock had its “corporate” rating reaffirmed by FinnCap in a research note issued on Tuesday. San Leon Energy Plc (LON...
TANAP gas pipeline project sees shareholding deal ... Pipeline (TANAP) project expects BP to resolve outstanding issues soon to become a stakeholder in the multi-billion dollar project that aims to redu...
Albania’s GDP grows 2.82 pct in first quarte... * Albania GDP grows 2.82 pct in first quarter of 2015 * Financial sector and manufacturing boost growth (Reuters) - Albania's economy grew 2.82 perc...
The first 100% green project in Albania. First PV... On 1st March 2016, AEA-Albania Energy Association team implemented the first Photovoltaic System in Albania, Cerrik, at a children center managed by C...
World Bank Agrees $800 mln loan for Turkey, Azerba... The World Bank’s board of directors approved loans of $400 million each for Turkey and Azerbaijan, for the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP...
share