C. G. COSTRUZIONI SRL

C. G. COSTRUZIONI SRL

CG_LOGO_SÈ stata costituita nel 1979 come impresa individuale per poi essere definitivamente trasformata nell’attua­le C. G. Costruzioni s.r.l. Opera nel campo delle opere pubbliche e dell’edilizia privata su tutto il territorio Nazionale. I settori di interesse riguardano essenzialmente lavori di edilizia, strade, acquedotti, fognature, impianti tecnologici ed opere di consolidamento.

C. G. COSTRUZIONI SRL
Corso Kennedy 95 – 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)
0039 0932 927969
0039 0932 927969
sacutron@tin.it


Është themeluar ne 1979 si ndërmarrje individuale dhe më pas është trasformuar në mënyrë përfundimtare në aktualen C. G. Costruzioni s.r.l. Operon në fushën e veprave publike dhe të ndërtimit privat në gjithë territorin kombëtar. Sektorët e interesit i perkasin vecanërisht punëve të ndërtimit, rrugëve, ujësjellësave, kanalizimeve, impianteve teknologjikë dhe veprave të konsoliduara.

Related Post

Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
GETTING GAS OUT OF IRAN – NEW TRADING PATTER... Iran’s gas plans for Caucasus Iran says it is preparing to triple gas exports to Armenia, start exports to Georgia and store its gas in Azerbaijan’s ...
Woodfuel for heat Woodfuel for heat What is Woodfuel? Woodfuel for heat is woody fuel that is burned to generate energy for space heating or hot water. Woodfuel in...
Greece presents its hydrocarbon treasure potential Israel, Lebanon and Cyprus have managed to alter the strategic calculations over Europe’s future energy security, following the confirmation of the ...
Albania Italy cable potentially more profitable th... Albania is trying to position itself as the export route for cheap Balkan hydro power into Italy, ahead of Montenegro, ICIS reported. An undersea ele...
share