C. G. COSTRUZIONI SRL

C. G. COSTRUZIONI SRL

CG_LOGO_SÈ stata costituita nel 1979 come impresa individuale per poi essere definitivamente trasformata nell’attua­le C. G. Costruzioni s.r.l. Opera nel campo delle opere pubbliche e dell’edilizia privata su tutto il territorio Nazionale. I settori di interesse riguardano essenzialmente lavori di edilizia, strade, acquedotti, fognature, impianti tecnologici ed opere di consolidamento.

C. G. COSTRUZIONI SRL
Corso Kennedy 95 – 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)
0039 0932 927969
0039 0932 927969
sacutron@tin.it


Është themeluar ne 1979 si ndërmarrje individuale dhe më pas është trasformuar në mënyrë përfundimtare në aktualen C. G. Costruzioni s.r.l. Operon në fushën e veprave publike dhe të ndërtimit privat në gjithë territorin kombëtar. Sektorët e interesit i perkasin vecanërisht punëve të ndërtimit, rrugëve, ujësjellësave, kanalizimeve, impianteve teknologjikë dhe veprave të konsoliduara.

Related Post

Shell bids to drill two Albanian onshore blocks A venture between Royal Dutch Shell and Canada’s Petromanas has applied to drill two onshore blocks in central Albania close to another promising well...
Intesa Sanpaolo increases 2016 GDP growth forecast... Intesa Sanpaolo said on Wednesday it has lifted its 2016 economic growth estimate for Albania to 3.0% from 2.8% forecast earlier. "GDP is forecast to...
Woodfuel for heat Woodfuel for heat What is Woodfuel? Woodfuel for heat is woody fuel that is burned to generate energy for space heating or hot water. Woodfuel in...
The European wind resource The European wind resource There is enough wind energy resources to power all of Europe, whose current consumption is 2,900 TWh.
Ligji Nr.9663 dt. 18.12.2006 i azhornuar – P... LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ligjin nr.9995, date 22.09.2008 ** Ndryshuar me ligjin nr.10137, date 11.05.2009 *** Ndr...
share