BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL

BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL

logossdemoddLa BTP Europroject & Consulting srl è una società che si occupa di consulenza relativa alla progettazione europea, alla finanza agevolata e alla partecipazione a progetti soprattutto inerenti al settore delle energie rinnovabili, all’efficientamento energetico ed alle relative opere strutturali ed infra-strutturali. Operiamo in collaborazione ed in partnership con spa italiane, che sono esco (energy saving company), ma sono anche rilevanti gruppi industriali che abbracciano diversi e vari settori. Ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Vice Ministro dello Sviluppo Economico albanese. Sta per costituire in Albania una srl in partnership con soggetti albanesi e italiani che opererà nel settore dell’energia.

BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL
Via Enrico Albanese 55 – 00149 Roma
0039 06 93575914
info@btpconsulting.eu
www.btpconsulting.eu


BTP Europroject & Consulting srl është një shoqëri që merret me konsulencë në lidhje me projektimin evropian, lehtësimin financiar dhe me pjesëmarrjen në projekte kryesisht në sektorin e energjive të ri­novueshme, të efiçensës energjetike dhe veprave përkatëse strukturore e infra strukturore. Vepron në bashkëpunim dhe partneritet me Sh.a. italiane që janë esco (energy saving company), por ka edhe grupe të rëndësishme industriale nga sektorë të ndryshëm. Kemi nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Zëvendës ministrin shqiptar të Zhvillimit Ekonomik. Eshte duke themeluar në Shqipëri, me ortakë shqiptarë dhe italianë, një shpk që do të veprojë në sektorin e energjisë.

Related Post

European countries join forces to create an integr... A well connected EU energy market where energy flows freely across borders and no Member State remains isolated from the EU energy networks is a preco...
Wang Yi Holds Talks with Foreign Minister Ditmir B... On August 25, 2016, Foreign Minister Wang Yi held talks in Beijing with visiting Foreign Minister Ditmir Bushati of Albania. Wang Yi expressed that A...
Albania sees number of PV projects to compete in u... The Albanian Ministry of Energy and Industry is currently reviewing another project proposal for a PV project that very likely will compete in the sol...
TAP’s Managing Director: No proposal was put... The project has always been open to all companies which bring strategic value to it. Baku. Vusal Nabiyev - APA-Economics. No discussion was conducted...
Pennine Petroleum Corporation, Albania’s oil... Pennine Petroleum Corporation announced that it has signed the main terms and conditions of a production sharing agreement for the Velca Block, in sou...
share