BLC SAS

BLC SAS

BLC SASL’impresa BLC SAS, società in accomandita semplice si è costituita nel 2008 con durata venticinquennale con scadenza al 31/12/2033, con proroga tacita ogni cinque anni, oggetto della ragione sociale è lo svolgi­mento delle seguenti attività: Movimento terra, costruzioni edili e stradali, lavori idrici e fognanti, opere pub­bliche, segnaletica di sicurezza stradale, servizio neve , verde pubblico, arredo urbano, pubblica illumina­zione, cavidotti per reti elettriche e telefoniche, acquedotti e gasdotti, gestione di acquedotti e depuratori. Nell’ anno 2014 la BLC SAS ha aumentato il capitale sociale con l’ingresso di nuovo socio accomandatario Biancofiore Donato.

BLC SAS
Via Tratturo delle Corse – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
0039 333 9091011
0039 0882 412958
blc.sas@alice.it


Ndërmarrja BLC SAS, shoqëri me ortakëri të thjesht është themeluar në 2008 me një kohëzgjatje njëzet e pesë vjecare me skadencë në 31/12/2033, me shtyrje afati të heshtur cdo pesë vjet. Aktivitet e shoqërisë janë: Lëvizje dherash, ndërtim godinash dhe rrugësh, punime hidrike dhe kanalizime, vepra publike, tabela për sigurinë rrugore, shërbim në rast dëbore, gjelbërim publik, ndriçim publik, shtrirje kabllosh elektrike, ujësjellës dhe gazsjellës, menaxhim ujësjellësash dhe pastruesish të ujit. Në vitin 2014 BLC SAS Ka rritur kapitalin e saj social me hyrjen e një tjetri ortak Biancofiore Donato Salvatore.

Related Post

China Three Years Late on Installing Offshore Wind... BEIJING - China is three years behind schedule on a plan that would make it the world’s biggest market for offshore wind, a setback for the $15 billio...
TransAtlantic Petroleum Provides Operational Updat... HAMILTON, Bermuda, Oct 01, 2015 (GLOBE NEWSWIRE via COMTEX) -- TransAtlantic Petroleum Ltd. (nyse mkt:TAT) (TNP) (the "Company" or "TransAtlantic") t...
TransAtlantic Petroleum Continues To Cut Costs TransAtlantic Petroleum: OPEC Might Cut Production, But Company Continues To Cut Costs Summary The Albania Division is on the block for sa...
Rising energy demand Rising energy demand According to the European Commission’s Baseline business-as-usual scenario, electricity demand will increase 52% between 2000 an...
Southern Gas Corridor, response to EU energy secur... The Southern Gas Corridor should be steered at the highest political level in Europe and Belgium, in addition to Azerbaijan. Marc Verwilghen, the for...
share