BAM! STUDIO

BAM! STUDIO

BAM_Logo_VerticalBAM! (Bottega di Architettura Metropolitana) è uno studio di architettura con sede a Torino e attivo nella progettazione architettonica e urbana. Con particolare riguardo al tema dell’abitare la città contemporanea e i suoi luoghi di pubblico dominio, lo studio mette al centro del progetto l’esperienza e l’interazione tra le persone e l’architettura. Tra i lavori più recenti e significativi, ricorrono i temi del recupero del costruito, di allestimento di spazi pubblici ed espositivi e di edifici per la cultura e l’istruzione. L’organizzazione dinamica e flessibile del lavoro permette di gestire progetti nell’ambito di team allargati, collaborando frequentemen­te con diverse professionalità, tra cui società di ingegneria, product e interaction designer, sociologi ed economisti.

BAM! STUDIO
Via Rivetti 5 – 10040 Caselette (TO)
0039 338 1568303
www.bamstudio.it


BAM! (Bottega di Architettura Metropolitana) është një studio arkitekture me seli në Torino dhe aktive në projektimin arkitektonik dhe urban. Me një vëmendje të posaçme ndaj temës së jetesës në qytetin ba­shkëkohor dhe vendet e tij publike, studio vendos në qendër të projektit përvojën dhe ndërveprimin mes personave dhe arkitekturës. Mes punimeve të fundit më domethënëse gjejmë temat e ripërftimit të ndërt­imeve, rregullimi i hapësirave publike dhe ekspozitive dhe ndërtesave për kulturën dhe arsimin. Organi­zimi dinamik dhe elastik i punës mundëson menaxhimin e projekteve me grupe pune të zgjeruara, duke bashkëpunuar shpesh me profesionistë të ndryshëm, mes të cilëve shoqëri të inxhinierisë, produkt dhe interaction designer, sociologë dhe ekonomistë.

Related Post

Albania picks bids by Shell, Delek unit for oil ex... Albania has picked a venture led by Royal Dutch Shell and a company owned by Israeli's Delek Group to carry out onshore oil exploration projects, subj...
Mott MacDonald wins projects in Singapore and Alba... UK-headquartered consultancy Mott MacDonald has announced two major international environmental contract wins. Firstly, it has been appointed to inve...
Europe to Fund Balkan Transport, Energy Projects Following the Vienna summit, the Western Balkans has been promised 200 million euro in co-financing for 10 transport and energy projects, to improve g...
Woodfuel for heat Woodfuel for heat What is Woodfuel? Woodfuel for heat is woody fuel that is burned to generate energy for space heating or hot water. Woodfuel in...
TAP issues contract notice for supply and installa... TAP issues contract notice for supply and installation of gas turbine compressors in Greece and Albania Trans Adriatic Pipeline (TAP) is continui...
share