ALLODI SRL

ALLODI SRL

ALLODI SRLL’impresa Allodi nasce nel 1905, fondata dal tris-nonno dell’attuale Presidente. Da allora in poi ha sempre lavorato a conduzione familiare con grande successo in tutta Italia nei diversi campi delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche. Dal 1965 l’impresa si è trasformata cambiando dimensioni, tanto da essere attualmen­te considerata una delle aziende più qualificate del Nord Italia. Di questo è testimonianza la qualità, la va­rietà ed anche la difficoltà dei lavori eseguiti. L’impresa è fondatrice dell’Unione Parmense degli Industriali, è riconosciuta dal Ministero della Difesa come fornitore delle Forze.

ALLODI SRL
Via Argonne 8/BIS – 43125 Parma
0039 0521 986765
0039 0521 981941
info@impresaallodi.it
www.impresaallodi.it


Ndërmarrja Allodi lind në 1905, e themeluar nga stë-gjyshërit e Presidentit aktual. Nga ai moment ka punuar gjithmonë si ndërmarrje familiare me sukses në gjithë Italinë në fusha të ndryshme të ndërtimit, të rrugëve dhe hidraulike. Nga 1965 ndërmarrja është trasformuar duke ndërruar dimension, dhe sot konsiderohet një nga kompanitë më të kualifikuara në Veri të Italisë. Kjo dëshmohet nga cilesia, shumëllojshmëria dhe nga vështiresitë e punëve të kryera. Ndërmarrja është themeluese e Lidhjes Parmense të Industrialeve, është njohur nga Ministria e Mbrojtjes si furnizues i i Forcave të Armatosura.

Related Post

TAP says construction of pipeline’s Albanian... The Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG has announced that the construction of the pipeline on the territory of Albania is progressing without delays. ...
TAP awards contracts for Italy onshore constructio... Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) awarded a contract for the Engineering, Procurement and Construction (EPC) of the Pipeline Receiving Terminal (PRT) a...
TAP project progressing according to schedule The Trans Adriatic Pipeline (TAP) project, designed to transport gas from the giant Shah Deniz II field in Azerbaijan to Europe, is progressing well a...
Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
IFC Supports Albania as it Increases Security of E... IFC, a member of the World Bank Group, and the Albanian Ministry of Energy and Industry have signed a Memorandum of Understanding designed to establis...
share