ALLODI SRL

ALLODI SRL

ALLODI SRLL’impresa Allodi nasce nel 1905, fondata dal tris-nonno dell’attuale Presidente. Da allora in poi ha sempre lavorato a conduzione familiare con grande successo in tutta Italia nei diversi campi delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche. Dal 1965 l’impresa si è trasformata cambiando dimensioni, tanto da essere attualmen­te considerata una delle aziende più qualificate del Nord Italia. Di questo è testimonianza la qualità, la va­rietà ed anche la difficoltà dei lavori eseguiti. L’impresa è fondatrice dell’Unione Parmense degli Industriali, è riconosciuta dal Ministero della Difesa come fornitore delle Forze.

ALLODI SRL
Via Argonne 8/BIS – 43125 Parma
0039 0521 986765
0039 0521 981941
info@impresaallodi.it
www.impresaallodi.it


Ndërmarrja Allodi lind në 1905, e themeluar nga stë-gjyshërit e Presidentit aktual. Nga ai moment ka punuar gjithmonë si ndërmarrje familiare me sukses në gjithë Italinë në fusha të ndryshme të ndërtimit, të rrugëve dhe hidraulike. Nga 1965 ndërmarrja është trasformuar duke ndërruar dimension, dhe sot konsiderohet një nga kompanitë më të kualifikuara në Veri të Italisë. Kjo dëshmohet nga cilesia, shumëllojshmëria dhe nga vështiresitë e punëve të kryera. Ndërmarrja është themeluese e Lidhjes Parmense të Industrialeve, është njohur nga Ministria e Mbrojtjes si furnizues i i Forcave të Armatosura.

Related Post

Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
TAP project progressing according to schedule The Trans Adriatic Pipeline (TAP) project, designed to transport gas from the giant Shah Deniz II field in Azerbaijan to Europe, is progressing well a...
Maros Sefcovic: Southern Gas Corridor is true dive... Sefcovic made the statement at the Greek Energy Forum in Thessaloniki, Greece. As the initiator of the biggest Southern Gas Corridor project, Azerbai...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
Game of Pipelines: Bulgaria and Russia’s Energy Di... Over the past several decades Bulgaria has been attempting to establish itself as the center of the natural gas route in the Balkans, but so far it ha...
share