ACRI SRL

ACRI SRL

704753_314041948710279_1474391767_oConfezionamento e vendita di asfalti e calcestruzzi e loro trasporto. Specializzata nel recupero e nel riciclo dei rifiuti non pericolosi e della vendita di inerti, può contare nell’affidabilità di anni d’esperienza che hanno reso nel tempo massimi livelli di efficienza. Lo stabilimento è suddiviso in diversi impianti che permettono il recupero e il riciclo di materie prime: confezionamento e vendita di conglomerati cementizi, confeziona­mento e vendita di conglomerati bituminosi, recupero di rifiuti inerti, recupero di vetro, piattaforma per il riciclo di rifiuti.

ACRI SRL
S.S. 118 km 37 500 – 90036 Misilmeri (PA)
0039 091 8725448
0039 091 8726744
acrisrl@virgilio.it
www.acrisrl.com


Përgatitje dhe shitje asfaltesh dhe betonesh dhe transportimi i tyre. E specializuar në mbledhjen dhe ri­ciklimin e mbeturinave jo të rrezikshme dhe në shitjen e inerteve, mbështetet në besueshmërinë e viteve të tëra përvojë që janë përkthyer në vite me efiçencë në nivelet më të larta. Stabilimenti është i ndarë në impiante të ndryshme që mundësojnë grumbullimin dhe riciklimin e lëndëve të para: përgatitje dhe shitje e konglomerateve të çimentos, përgatitje dhe shitje e konglomerateve bituminoze, përftim i mbetjeve inerte, përftim i qelqit, platformë për riciklimin e mbetjeve.

Related Post

Construction Begins on Trans Adriatic Pipeline ATHENS—Construction work has begun on the Trans Adriatic Pipeline, which is expected to bring natural gas from the Caspian Sea to Europe and ease rel...
Audit finds in favour of Bankers Petroleum in tax ... Canada-based Bankers Petroleum said on August 29 it has finally resolved a tax dispute with the Albanian government and it will be reimbursed for "exc...
Greece presents its hydrocarbon treasure potential Israel, Lebanon and Cyprus have managed to alter the strategic calculations over Europe’s future energy security, following the confirmation of the ...
TAP criticises recent report and announces pipelin... On 29 July, the Trans Adriatic pipeline (TAP) consortium announced that 14 000 pipes have already been delivered to Greece and Albania for the constru...
Mott MacDonald wins projects in Singapore and Alba... UK-headquartered consultancy Mott MacDonald has announced two major international environmental contract wins. Firstly, it has been appointed to inve...
share