ACRI SRL

ACRI SRL

704753_314041948710279_1474391767_oConfezionamento e vendita di asfalti e calcestruzzi e loro trasporto. Specializzata nel recupero e nel riciclo dei rifiuti non pericolosi e della vendita di inerti, può contare nell’affidabilità di anni d’esperienza che hanno reso nel tempo massimi livelli di efficienza. Lo stabilimento è suddiviso in diversi impianti che permettono il recupero e il riciclo di materie prime: confezionamento e vendita di conglomerati cementizi, confeziona­mento e vendita di conglomerati bituminosi, recupero di rifiuti inerti, recupero di vetro, piattaforma per il riciclo di rifiuti.

ACRI SRL
S.S. 118 km 37 500 – 90036 Misilmeri (PA)
0039 091 8725448
0039 091 8726744
acrisrl@virgilio.it
www.acrisrl.com


Përgatitje dhe shitje asfaltesh dhe betonesh dhe transportimi i tyre. E specializuar në mbledhjen dhe ri­ciklimin e mbeturinave jo të rrezikshme dhe në shitjen e inerteve, mbështetet në besueshmërinë e viteve të tëra përvojë që janë përkthyer në vite me efiçencë në nivelet më të larta. Stabilimenti është i ndarë në impiante të ndryshme që mundësojnë grumbullimin dhe riciklimin e lëndëve të para: përgatitje dhe shitje e konglomerateve të çimentos, përgatitje dhe shitje e konglomerateve bituminoze, përftim i mbetjeve inerte, përftim i qelqit, platformë për riciklimin e mbetjeve.

Related Post

Albania Delays with one more Month the Onshore Oil... As it was made know in previous (mid May 2015) the AKBN in behalf of the Albanian Ministry of Energy invited all interested hydrocarbon companies, to ...
Tirex Signs Agreement with Albanian Geological Sur... Tirex Resources Ltd. (Tirex) is pleased to announce that it has signed an agreement with the Albanian Geological Survey ("AGS") to collaborate in the ...
Gas diplomacy in the Balkans… Natural gas diplomacy in the Balkans is set to intensify, the result of more initiatives put forward by the United States and Russia.  In Greece, whi...
Albania sets tariff of €100/MWh for PV projects up... The Albanian energy regulator ERE has set a regulated tariff for PV projects with a capacity of up to 2 MW and wind power projects not larger than 3 M...
TAP begins construction of access roads and bridge... Construction and rehabilitation work on access roads and bridges along the pipeline’s route in Albania has begun. The Trans Adriatic Pipeline AG (TAP)...
share