ACRI SRL

ACRI SRL

704753_314041948710279_1474391767_oConfezionamento e vendita di asfalti e calcestruzzi e loro trasporto. Specializzata nel recupero e nel riciclo dei rifiuti non pericolosi e della vendita di inerti, può contare nell’affidabilità di anni d’esperienza che hanno reso nel tempo massimi livelli di efficienza. Lo stabilimento è suddiviso in diversi impianti che permettono il recupero e il riciclo di materie prime: confezionamento e vendita di conglomerati cementizi, confeziona­mento e vendita di conglomerati bituminosi, recupero di rifiuti inerti, recupero di vetro, piattaforma per il riciclo di rifiuti.

ACRI SRL
S.S. 118 km 37 500 – 90036 Misilmeri (PA)
0039 091 8725448
0039 091 8726744
acrisrl@virgilio.it
www.acrisrl.com


Përgatitje dhe shitje asfaltesh dhe betonesh dhe transportimi i tyre. E specializuar në mbledhjen dhe ri­ciklimin e mbeturinave jo të rrezikshme dhe në shitjen e inerteve, mbështetet në besueshmërinë e viteve të tëra përvojë që janë përkthyer në vite me efiçencë në nivelet më të larta. Stabilimenti është i ndarë në impiante të ndryshme që mundësojnë grumbullimin dhe riciklimin e lëndëve të para: përgatitje dhe shitje e konglomerateve të çimentos, përgatitje dhe shitje e konglomerateve bituminoze, përftim i mbetjeve inerte, përftim i qelqit, platformë për riciklimin e mbetjeve.

Related Post

TransAtlantic Petroleum Continues To Cut Costs TransAtlantic Petroleum: OPEC Might Cut Production, But Company Continues To Cut Costs Summary The Albania Division is on the block for sa...
VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
San Leon Energy Plc Earns “Corporate” Rating from ... San Leon Energy Plc (LON:SLE)‘s stock had its “corporate” rating reaffirmed by FinnCap in a research note issued on Tuesday. San Leon Energy Plc (LON...
Albania’s GDP grows 2.82 pct in first quarte... * Albania GDP grows 2.82 pct in first quarter of 2015 * Financial sector and manufacturing boost growth (Reuters) - Albania's economy grew 2.82 perc...
VKM Nr. 104 dt. 28.02.2007 VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSI...
share