ABILS CONSORZIO STABILE

ABILS CONSORZIO STABILE

abils-logoIl Consorzio è stato costituito nel 2005 ed opera nel campo delle costruzioni di opere pubbliche e delle infrastrutture in genere. Il Consorzio può contare, al suo interno, su imprese che hanno sviluppato nel corso del tempo tecniche costruttive innovative, capaci di realizzare delle opere ad elevata specializzazione.

ABILS CONSORZIO STABILE
Via L. Sturzo 43/E – 52100 Arezzo
0039 075 8520045
0039 075 8522850
info@abils.eu
www.abils.eu


Konsorciumi është themeluar në vitin 2005 dhe vepron në fushën e ndërtimeve të veprave publike dhe in­frastrukturave në përgjithësi. Konsorciumi ka brenda vetes ndërmarrje që me kalimin e kohës kanë zhvilluar teknika ndërtimi novatore, të aftë për të realizuar vepra shumë të specializuara.

Related Post

Solar heating Solar heating Active solar heating systems convert solar radiation into heat which can be used directly. In the Albania uses are primarily domes...
Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
Corinth Pipeworks to provide pipes for Greek secti... Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) awarded a contract to Corinth Pipeworks S.A. who will provide approximately 495km of 48” diameter line pipes for the ...
Strategic International Cooperation on Science and... International Center on Small Hydro Power, an international organization co-funded by the UN devoted to the promotion and development of small hydro p...
EU dreams of Iranian gas to break dependence on Mo... The EU is hoping future gas imports from Iran can break its dependence on Russia as prospects grow for a nuclear deal that would include lifting san...
share