3TI PROGETTI SPA

3TI PROGETTI SPA

3TI PROGETTI SPADistribuzione specializzata di materiale elettrico ed illuminotecnico per l’area del sud-Italia. Consulenza: per­sonale qualificato in grado di supportare il cliente nella scelta dei prodotti più idonei, sviluppo di preventivi e soluzioni tecniche adeguate, grazie alle specifiche competenze acquisite in materia di problem-solving. Assortimento: ampiezza e profondità della gamma di prodotti garantiscono la reperibilità di tutti gli articoli richiesti; tali fattori-chiave sono assicurati da una coerente politica degli approvvigionamenti, una logistica ottimizzata ed un’ampia superficie delle aree di stoccaggio. Trasmissione ordini: telefono/fax, banchi vendi­ta dedicati ed e-commerce i principali strumenti utili all’inoltro degli ordini. Consegne: affidabilità, puntualità e rapidità delle spedizioni con consegne giornaliere in grado di soddisfare le richieste più esigenti. Servizio per cui la società si avvale da sempre di un’ organico diretto dotato di mezzi di trasporto efficienti ed ade­guati per soddisfare ogni casistica. Assistenza post-vendita: a tutela dell’acquirente, un ufficio resi dedicato alla gestione delle garanzia di prodotto, in termini di difettosità e non conformità.

3TI PROGETTI SPA
S.S. 118 Km – 37 500 – 90036 Misilmeri (PA)
0039 091 8724558
0039 091 8726744
acrisrl@virgilio.it
www.acrisrl.com


3TI PROGETTI SPA

Shpërndarje e specializuar e materialeve elektrike dhe iluminoteknike për zonën e jugut të Italisë. Konsu­lencë: personel i kualifikuar i aftë për të mbështetur klientin në zgjedhjen e produkteve më të përshtatshme, zhvillim i preventiveve dhe zgjidhjeve teknike të përshtatshme, kompetenca të fituara në problem-solving. Asortimente: gjerësi dhe thellësi e gamës së produkteve. Faktorët-kyç garantohen nga një politikë kohe­rente prokurimi, logjistikë e optimizuar dhe një sipërfaqe e madhe e hapësirave të magazinave. Përcjellja e porosive: telefon/fax, banakë shitje të dedikuar dhe e-commerce. Dorëzimi i mallit: besueshmëri, përp­ikëri dhe shpejtësi me dorëzim të përditshëm malli duke qenë në gjendje të kënaqim edhe kërkesat më të veçanta. Mjete transporti të përshtatshme dhe efikase për të plotësuar çdo nevojë. Asistenca pas-shitjes: në mbrojtje të blerësit, menaxhim i garancisë së produktit.

 

Related Post

CISOLAR-2018 April 11-13 KYIV-Ukraine The 7th International Solar Energy Conference and Exhibition of Central and Eastern Europe, CISOLAR-2018 KYIV, the largest regional business event, de...
VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
Greece to launch tender for power grid operator en... Greece's main power utility will formally launch the sale of a stake in its power grid operator ADMIE in June, a step towards opening up its electrici...
Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
Heat pumps Heat pumps These are devices that can extract and amplify heat obtained from a source of thermal energy. There are several types of heat pump. A...
share